ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
06-12-2014

Dzielnica Wesoła

1. Obszar „PLAC WOJSKA POLSKIEGO”:
- od południa - wzdłuż osi ul. Okuniewskiej,
- od wschodu, północy i zachodu - wzdłuż ogrodzenia osiedla,

2. Obszar „WOLA GRZYBOWSKA”:
- od wschodu - wzdłuż granicy miasta,
- od południa - wzdłuż ściany lasu będącej jednocześnie linią zabudowy, aż do ul. Chodkiewicza,
- od zachodu - wzdłuż osi ul. Chodkiewicza,
od północy - wzdłuż osi ul. Okuniewskiej oraz leśniczówka,

3. Obszar „GROSZÓWKA”:
- od wschodu - wzdłuż granicy miasta,
- od południa - wzdłuż osi ulic Prusa i 1. Praskiego Pułku, następnie
wzdłuż drogi leśnej prowadzącej do ulicy Wawerskiej,
- od zachodu - wzdłuż osi ulic Wawerskiej, Liściastej, Prusa i Matejki,
następnie wzdłuż ściany lasu będącej jednocześnie linią zabudowy, aż
do ul. Niemcewicza,
- od północy - wzdłuż północnej strony ul. Niemcewicza,

4. Obszar „WESOŁA-CENTRUM”:
- od wschodu - wzdłuż osi ul. Chodkiewicza,
- od południa - wzdłuż południowej strony ul. Berenta (ściana lasu) oraz teren OSP, następnie wzdłuż zachodniej strony ul. 1. Praskiego Pułku i dalej na zachód wzdłuż ściany lasu będącej jednocześnie linią zabudowy (przedłużenie ul. Berenta) oraz wzdłuż ogrodzenia terenu kościelnego i cmentarza,
- od zachodu - wzdłuż granic cmentarza aż do ul. Kilińskiego, następnie wzdłuż ściany lasu będącej jednocześnie linią zabudowy, aż do ul. Okuniewskiej,
- od północy - wzdłuż osi ul. Okuniewskiej,

5. Obszar „ZIELONA-GRZYBOWA”: - od wschodu - wzdłuż wschodniej strony ul. Mokrej i południowej strony ul. Wspólnej, następnie wzdłuż ściany lasu do ul. Niemcewicza i jej północną stroną aż do linii zabudowy i dalej wzdłuż tejże linii na południe do skrzyżowania ulic Matejki i Warszawskiej. Następnie wzdłuż osi ul. Matejki aż do ul. Prusa,
- od południa - wzdłuż południowej strony ul. Prusa następnie zgodnie z ogrodzeniem szkoły do ul. Krótkiej i dalej jej południową stroną do granicy miasta,
- od zachodu - wzdłuż granicy miasta (ul. Jagiellońska),
- od północy - wzdłuż granicy miasta (od ul. Wspólnej do ul. Przejazdowej), następnie północną stroną ul. Długiej (oraz zabudowania przy ul. Długiej 21),

6. Obszar „STARA MIŁOSNA”:
- Zgodnie z granicami wykazanymi w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
69/XIII/99 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie
utworzenia Dzielnicy Stara Miłosna oraz ul. Teodozji, Leśna, Grzybowa,
Wawerska posesja nr 1.

Uchwała Nr 304 /XXXIX /2001 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 września 2001 r.

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie