Dzielnica Wilanów - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dzielnica Wilanów

Dzielnica Wilanów

1. Obszar „Wilanów Wysoki”:
Na północy od granicy z Dzielnicą Mokotów, ul. Królowej Marysieńki do ul. Obornickiej, przedłużeniem ul. Obornickiej do Al. Wilanowskiej, al. Wilanowską i ul. Sobieskiego do granicy z Dzielnicą Mokotów.

2. Obszar „Wilanów Niski”:
Od granicy z Dzielnicą Mokotów, wzdłuż ul. Królowej Marysieńki do ul. Obornickiej, ul. Obornicką do ul. Biedronki, ul. Biedronki do ul. Łuczniczej, ul. Łuczniczą do ul. Trójpolowej, ul. Trójpolową do rzeki Wilanówki, wzdłuż rzeki Wilanówki do granicy z Dzielnicą Mokotów.

3. Obszar „Wilanów Królewski”:
Od Al. Wilanowskiej na przedłużeniu ul. Obornickiej, ul. Obornicką do ul. Biedronki, ul. Biedronki do ul. Łuczniczej, ul. Łuczniczą do ul. Trójpolowej, ul. Trójpolową do rzeki Wilanówki, wzdłuż rzeki Wilanówki do ul. Vogla, ul. Vogla do ul. Przyczółkowej, ul. Przyczółkową do Al. Wilanowskiej, al. Wilanowską do granicy z obszarem Wilanów Wysoki.

4. Obszar „Zawady”:
Od granicy na Wiśle z Dzielnicą Wawer, granicą z Dzielnicą Mokotów, wzdłuż rzeki Wilanówki, do projektowanej trasy Mostu Południowego, trasą Mostu Południowego do granicy Dzielnicy Wawer.

5. Obszar „Kępa Zawadowska”:
Od granicy na Wiśle z Dzielnicą Wawer nowoprojektowaną trasą Mostu Południowego do rzeki Wilanówki, wzdłuż rzeki Wilanówki do granicy miasta, granicą miasta do granicy Dzielnicy Wawer.

6. Obszar „Powsinek”:
Na północy ul. Vogla do rzeki Wilanówki, wzdłuż rzeki Wilanówki do ul. Ruczaj – na wysokości ul. Rosy, ul. Ruczaj do drogi łączącej ul. Ruczaj ze skrzyżowaniem ul. Drewny z Przyczółkową, ul. Przyczółkową do ul. Vogla.

7. Obszar „Powsin”:
Wzdłuż rzeki Wilanówki od skrzyżowania na wysokości ul. Rosy i Ruczaj do granicy miasta, granicą miasta do granicy z Dzielnicą Ursynów, granicą Dzielnic do ulicy projektowanej wzdłuż ulicy projektowanej do ul. Drewny, ul. Drewny do ul. Przyczółkowej wzdłuż granicy obszaru Wilanów Powsinek.

8. Obszar „Błonia Wilanowskie”:
Wzdłuż granicy dzielnic Ursynów/Wilanów na wysokości granicy obszaru Wilanów Powsin do granicy Dzielnic Mokotów/ Wilanów, granicą dzielnic do skrzyżowania Al. Wilanowskiej i ul. Sobieskiego, wzdłuż Al. Wilanowskiej, ul. Przyczółkową do ul. Drewny, ul. Drewny do granicy obszaru Wilanów Powsin, dalej granicą obszarów.

Powered by Projectic.pl