Dzielnica Wola - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dzielnica Wola

Dzielnica Wola

1. Obszar „Mirów”:
Al. Solidarności – Towarowa – odcinek Al. Jerozolimskich pomiędzy Pl. Zawiszy a Al. Jana Pawla II (granica dzielnic Wola/Ochota) – Al. Jana Pawła II (wzdłuż granicy dzielnic Śródmieście/Wola)

2. Obszar „Nowolipki„:
Okopowa – Al. Solidarności – Al. Jana Pawła II do Ronda Babka (wzdłuż granicy dzielnic Śródmieście/Wola).

3. Obszar „Powązki”:
Linia kolejowa przecinająca ul. Powązkowską (wzdłuż granicy dzielnic Wola/Żoliborz) – zachodnie ogrodzenie Cmentarza Powązkowskiego – zachodnie ogrodzenie Cmentarza Żydowskiego – zachodnie ogrodzenie Muzułmańskiego Cmentarza Kaukaskiego – zachodnie, południowe i wschodnie ogrodzenie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego – wschodnie i południowe ogrodzenie Muzułmańskiego Cmentarza Kaukaskiego – wschodnie ogrodzenie Cmentarza Żydowskiego – Okopowa -Al. Jana Pawła II (wzdłuż granicy dzielnic Wola/Śródmieście).

4. Obszar „Młynów”:
Granice cmentarzy – południowe ogrodzenie Cmentarza Żydowskiego, południowe i wschodnie ogrodzenie Muzułmańskiego Cmentarza Kaukaskiego, wschodnie, południowe i zachodnie ogrodzenie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego, zachodnie ogrodzenie Muzułmańskiego Cmentarza Kaukaskiego, Cmentarza Żydowskiego i Cmentarza Powązkowskiego – linia kolejowa ze stacją Warszawa-Koło – Wolska – Al. Solidarności – Okopowa.

5. Obszar „Czyste”:
Al. Solidarności – Wolska – linia kolejowa ze stacją Warszawa-Kasprzaka i Warszawa-Wola począwszy od przecięcia z Wolską do wysokości Ronda Zesłańców Syberyjskich – linia kolejowa ze stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna począwszy od Ronda Zesłańców Syberyjskich do wysokości Pl. Zawiszy (wzdłuż  granicy dzielnic Wola/Ochota) – Towarowa.

6. Obszar „Odolany”:
Wolska – linie kolejowe (wzdłuż granicy gminy) do granicy dzielnic Wola/Ochota – linie kolejowe wzdłuż granicy Wola/Ochota do wysokości Ronda Zesłańców Syberyjskich ze stacja, Warszawa-Reduta Ordona – linia kolejowa ze stacją Warszawa-Wola i Warszawa-Kasprzaka do przecięcia z ul. Wolską.

7. Obszar „Ulrychów”:
Górczewska – linia kolejowa do wysokości ul. Połczyńskiej (granica gminy) -Wolska – linia kolejowa wzdłuż Al. Prymasa Tysiąclecia do wysokości ul. Górczewskiej.

8. Obszar „Koło”:
Granica dzielnic Żoliborz/Wola od ul. Powązkowskiej – zachodnia granica Lasku na Kole, linia kolejowa przecinająca ul. Obozową (granica gminy) -Górczewska- linia kolejowa do ul. Powązkowskiej.

Powered by Projectic.pl