Dzielnica Żoliborz - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dzielnica Żoliborz

Dzielnica Żoliborz

1. Obszar „Stary Żoliborz”
Odcinek pomiędzy nurtem Wisły a skrzyżowaniem ul. Gwiaździstej i Promyka, w poprzek ul. Wybrzeże Gdyńskie, po stronie północnego ogrodzenia ośrodków sportowych – Gwiaździsta – Promyka – Bohomolca – Dygasińskiego – Małogoska – Drohicka – Potocka – Popiełuszki – Al. Jana Pawła II – linia kolejowa ze stacją Warszawa-Gdańska do mostu Gdańskiego (wzdłuż granicy dzielnic Żoliborz/Śródmieście) – nurt Wisły w kierunku północnym do wysokości skrzyżowania ul. Gwiaździstej i Promyka (granica dzielnic Praga-Północ/Żoliborz).

2. Obszar „Sady Żoliborskie”
Armii Krajowej (wzdłuż granicy gminy) – południowe i zachodnie ogrodzenie Komunalnego Cmentarza Wojskowego, północne ogrodzenie fortów Legii, linia kolejowa przecinająca ul. Powązkowską do ul. Popiełuszki (granica dzielnic Żoliborz/Wola) – Al. Jana Pawła II – Popiełuszki -Słowackiego.

3. Obszar „Marymont-Potok”
Armii Krajowej od Mostu Grota-Roweckiego (granica gminy) – Słowackiego – Potocka – Drohicka – Małogoska – Dygasińskiego – Bohomolca – Promyka – Gwiaździsta – odcinek między skrzyżowaniem ul. Gwiaździstej i Promyka a nurtem Wisły od strony północnego ogrodzenia ośrodków sportowych – nurt Wisły w kierunku północnym do Mostu Grota-Roweckiego (granica dzielnic Praga-Północ/Żoliborz).

 

Powered by Projectic.pl