11/2019 Petycja dotycząca sprzeciwu przebudowy skrzyżowania ulic Klasyków i Krokwi w ramach realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego.

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

22.05.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

22.05.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

3.06.2019 r. – odpowiedź na interpelację.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl