2/2018 Petycja w sprawie likwidacji osobnego pasa skrętu ul. Dwernickiego w Podskarbińską

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

22.06.2018

Termin załatwienia sprawy

18.07.2018

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

22.06.2018 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

28.06.2018 – petycja przekazana do wydziału merytorycznego.

18.07.2018 – odpowiedź na petycję.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl