4/2019 Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ulic Dickensa i Trzech Budrysów

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

20.02.2019
Powered by Projectic.pl