4/2019 Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ulic Dickensa i Trzech Budrysów

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

20.02.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

20.02.2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

19.04.2019 – przekazanie petycji do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl