5/2017 Petycja w sprawie zwiększenia miejsc parkingowych

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

29.08.2017

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

29.08.2017 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich

30.08.2017 – petycja przekazana do weryfikacji do wydziałów merytorycznych (Wydział Parkowania, Wydział Organizacji Ruchu)

05.09.2017 – petycja przekazana do weryfikacji do wydziału merytorycznego (Wydział Utrzymania i Remontów Dróg)

15.09.2017 – odpowiedź na petycję, scan odpowiedzi w rubryce „Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji”.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl