5/2019 Petycja w sprawie powstania miejsc do parkowania Wilanowska 67 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

5/2019 Petycja w sprawie powstania miejsc do parkowania Wilanowska 67

 • Odwzorowanie cyfrowe petycji

 • Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

  < BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

 • Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

  20.02.2019
 • Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

  • 20.02..2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.
  • 7.03.2019 – odpowiedź na petycję
 • Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl