6/2019 Petycja w sprawie wyłączania sygnalizacji świetlnej na określonych ulicach Warszawy w nocy

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

27.02.2019

Termin załatwienia sprawy

25.03.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

27.02..2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

25.03.2019 – odpowiedź na petycję.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl