7/2019 Petycja w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Opaczewskiej. - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

7/2019 Petycja o progi zwalniające na ul. Opaczewskiej nr 20-40

 • Odwzorowanie cyfrowe petycji

 • Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

  BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

 • Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

  18.03.2019
 • Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

  18.03.2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  21.03.2019 – przekazanie petycji do Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

   

   

 • Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl