7/2019 Petycja o progi zwalniające na ul. Opaczewskiej nr 20-40

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

18.03.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

18.03.2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

21.03.2019 – przekazanie petycji do Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 

 

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl