Samochody z napędem elektrycznym - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Samochody z napędem elektrycznym

Postój pojazdów samochodowych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (z oznaczeniem EE w rubryce P-3 dowodu rejestracyjnego), na miejscach postojowych wyznaczonych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, w tym na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, jest bezpłatny.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem MIiB w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, pojazdy elektryczne oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu, umieszczaną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej (wzór poniżej).

Wzór nalepki "Strefa czystego transportu"

Wzór nalepki „Strefa czystego transportu”

Dla pojazdów zarejestrowanych na terenie m.st. Warszawy wyżej wymienione nalepki wydaje Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich i Delegatury Biura w Dzielnicach:

  • dla pojazdów rejestrowanych przez dniem 1 lipca 2018 r. nalepki wydawane są na wniosek właściciela pojazdu w miejscu rejestracji pojazdu na podstawie dowodu rejestracyjnego;
  • dla pojazdów rejestrowanych po dniu 1 lipca 2018 r. nalepki wydawane są na wniosek właściciela pojazdu przy rejestracji pojazdu.

Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, na drogach publicznych w granicach SPPN:

LokalizacjaLiczba miejscDystrybutor
ul. Krucza 24/261POLENERGIA
ul. E. Plater (przy Sali Kongresowej)2INNOGY
pl. Teatralny 12INNOGY
pl. Bankowy 3/52INNOGY
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 412INNOGY
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 202INNOGY
 11 

Moc przyłączeniowa do stacji ładowania wynosi ok. 22 kW.

Powered by Projectic.pl