Samochody elektryczne - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Samochody elektryczne

Postój pojazdów samochodowych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (z oznaczeniem EE w rubryce P.3 dowodu rejestracyjnego), na miejscach postojowych wyznaczonych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), w tym na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, jest bezpłatny.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem MIiB w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, pojazdy elektryczne rejestruje się na tzw. „zielonych tablicach”.

Do 31 grudnia 2019 r. istniała możliwość oznaczania pojazdu nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu, umieszczaną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej (wzór poniżej). Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowo rejestrowane auta elektryczne i wodorowe mają nowy wzór tablic rejestracyjnych z zielonym tłem zamiast białego (zdj. przykładowej tablicy poniżej). Dla pojazdów zarejestrowanych przed tą datą podczas kontroli SPPN honorowana jest nalepka EE.

Przykładowe zdjęcie samochodu elektrycznego z zieloną tablicą rejestracyjną.

Przykładowe zdjęcie samochodu elektrycznego z zieloną tablicą rejestracyjną.

Wzór nalepki "Strefa czystego transportu"

Wzór nalepki „Strefa czystego transportu”.

Ważna informacja

W przypadku braku nalepki EE lub zielonej tablicy rejestracyjnej, bezpłatny postój na terenie warszawskiej SPPN jest możliwy po przesłaniu skanu dowodu rejestracyjnego na adres mailowy kancelaria@zdm.waw.pl.

Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, na drogach publicznych w granicach SPPN:

LokalizacjaLiczba miejscDystrybutor
ul. Krucza 24/261POLENERGIA
ul. E. Plater (przy Sali Kongresowej)2INNOGY
pl. Teatralny 12INNOGY
pl. Bankowy 3/52INNOGY
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 412INNOGY
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 202INNOGY

Moc przyłączeniowa do stacji ładowania wynosi ok. 22 kW.

Powered by Projectic.pl