Samochody z napędem elektrycznym - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Samochody z napędem elektrycznym

Postój pojazdów samochodowych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (z oznaczeniem EE w rubryce P-3 dowodu rejestracyjnego), na miejscach postojowych wyznaczonych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, w tym na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, jest bezpłatny.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem MIiB w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, pojazdy elektryczne oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu, umieszczaną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej (wzór poniżej).

Dla pojazdów zarejestrowanych na terenie m.st. Warszawy wyżej wymienione nalepki wydaje Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich i Delegatury Biura w Dzielnicach:

  • dla pojazdów rejestrowanych przez dniem 1 lipca 2018 r. nalepki wydawane są na wniosek właściciela pojazdu w miejscu rejestracji pojazdu na podstawie dowodu rejestracyjnego;
  • dla pojazdów rejestrowanych po dniu 1 lipca 2018 r. nalepki wydawane są na wniosek właściciela pojazdu przy rejestracji pojazdu.

Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, na drogach publicznych w granicach SPPN:

LokalizacjaLiczba miejscDystrybutor
ul. Krucza 24/261POLENERGIA
ul. E. Plater (przy Sali Kongresowej)2INNOGY
pl. Teatralny 12INNOGY
pl. Bankowy 3/52INNOGY
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 412INNOGY
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 202INNOGY
 11 

Moc przyłączeniowa do stacji ładowania wynosi ok. 22 kW.

Powered by Projectic.pl