Awaryjne zajęcie pasa drogowego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Awaryjne zajęcie pasa drogowego

Awaryjne zajęcie pasa drogowego dotyczy awarii zgłaszanych przez właścicieli sieci wodociągowej, ciepłowniczej, teletechnicznej i innej w trybie nagłym oraz zgłoszeń robót wymagających jakiejkolwiek ingerencji w infrastrukturę drogową.

Kontakt

Pogotowie Drogowe
telefon: 22 55 89 741
faks: 620 76 82
e-mail: awarie@zdm.waw.pl

Uwaga! Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Powered by Projectic.pl