Zarząd Dróg Miejskich

Menu główne

Awaryjne zajęcie pasa drogowego

Awaryjne zajęcie pasa drogowego dotyczy awarii zgłaszanych przez właścicieli sieci wodociągowej, ciepłowniczej, teletechnicznej i innej w trybie nagłym oraz zgłoszeń robót wymagających jakiejkolwiek ingerencji w infrastrukturę drogową.

Kontakt

Pogotowie Drogowe
telefon: 22 55 89 741
faks: 620 76 82
e-mail: awarie@zdm.waw.pl

Stopka

Powered by Projectic.pl