Identyfikatory C-5/C-10 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Identyfikatory C-5/C-10

Identyfikator C-5/C-10 uprawnia do wjazdu na teren stref 5- i 10-tonowych, znajdujących na terenie Warszawy. Strefy te oznakowane są znakami B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (5t) lub B-5 (10t) i obowiązują całodobowo.

Co ważne, identyfikator C-5/C-10 nie uprawnia do zatrzymania pojazdu w strefie. Zatrzymanie i postój muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Wewnątrz stref znajdują się inne ograniczenia tonażowe wyrażone np.  znakiem B-5 (2,5t) z tabliczką „Nie dotyczy służb miejskich” lub inne ograniczenia tonażowe. Na podstawie posiadanego identyfikatora C-5/C-10 nie można wjeżdżać pod tego typu ograniczenia.

Wydawanie identyfikatorów C-5/C-10

  • Identyfikatory wydawane są na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu na teren danej strefy. W przypadku aut o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 16 ton, można ubiegać się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren tzw. całej strefy. Pojazd uprawniony jest do poruszania się po ulicach znajdujących się w poszczególnych dzielnicach oraz będących w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich tj. krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Ważne: należy udokumentować konieczność dojazdu do poszczególnych miejsc wskazanych we wniosku.
  • Dla pojazdu powyżej 16 ton (DMC) wymagane jest wpisanie we wniosku trasy/tras przejazdu do miejsca/miejsc docelowych na terenie strefy. Trasę należy wpisać ulica po ulicy, zaczynając od wjazdu w strefę.
  • W przypadku konieczności wjazdu w ulicę gminną (zarządzaną przez dzielnicę), wniosek przekazywany jest przez ZDM do odpowiedniego urzędu dzielnicy lub zarządcy drogi, z prośbą o wydanie opinii. Na podstawie uzyskanej opinii przygotowujemy identyfikatory. Wyjątkiem jest Urząd Dzielnicy Białołęka, który sam wydaje identyfikatory C-5/C-10.

Zezwolenia wydawane są na 6 miesięcy dla pojazdów o DMC powyżej 16 ton i na 12 miesięcy dla pojazdów o DMC do 16 ton.

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku dostępny jest w Regulaminie wydawania identyfikatorów C-5/C-10 (do pobrania na dole strony). Czas realizacji wniosku to maksymalnie 30 dni, a w przypadku konieczności uzyskania opinii z urzędu dzielnicy – czas ten uzależniony jest od terminu otrzymania opinii.

Kontakt

Zespół ds. wydawania identyfikatorów C-5/C-10:

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Odbiór identyfikatorów po pozytywnym rozpatrzeniu odbywa się tylko drogą pocztową – wysyłka.

Mapa ograniczeń tonażowych

C5 C10 C16

Powered by Projectic.pl