ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Szczegóły zamówienia

DPZ/51/PN/50/18

Kategoria zamówienia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 12:00 13 kwietnia 2018

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn."Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej".

Części

  • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej na odc. od ul. Żołny do granicy miasta - strona zachodznia.

    Termin składania dokumentów: 10:00 08 maja 2018

  • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej na odc. od ul. Żołny do granicy miasta - strona wschodnia.

    Termin składania dokumentów: 10:00 08 maja 2018

Termin składania dokumentów: 10:00 08 maja 2018

pliki do pobrania

DOKUMENT DATA ZAMIESZCZENIA POBIERZ
Ogłoszenie o zamówieniu 13.04.2018 pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 13.04.2018 doc
Rozdział IV SIWZ - Wzór umowy dla część 1 13.04.2018 docx
Rozdział IV SIWZ - Wzór umowy dla części 2. 13.04.2018 docx
Rozdział IV załącznik nr 3 do umów obowiazki informacyjno-promocyjne 13.04.2018 doc
Rozdział V SIWZ Dokumentacja Techniczna dla części 1 13.04.2018 zip
Rozdział V SIWZ Dokumentacja Techniczna dla części 2 13.04.2018 zip
Rozdział VI SIWZ Przedmiary robót dla części 1 i 2. 13.04.2018 zip
Rozdział VI SIWZ Strona tytułowa kosztorysu 13.04.2018 pdf
Odpowiedzi na pytania z dnia 17.04.2018 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert 17.04.2018 pdf
Załącznik do pisma z dnia 17.04.2018 r. przedmiary robót część 2 - strona zachodnia 17.04.2018 zip
Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 17.04.2018 r. 17.04.2018 pdf
Pismo z dnia 18.04.2018 r. 18.04.2018 pdf
Odpowiedzi na pytania, informacja o zmianie terminu składania i otawrcia ofert. 27.04.2018 pdf
Załącznik do pisma - skorygowany przedmiar robót. 27.04.2018 zip
Załącznik do pisma - SST. 27.04.2018 zip
Informacja z otwarcia ofert. 09.05.2018 pdf
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyborze Wykonawcy na część 1 i część 2 07.06.2018 pdf
Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie