Szczegóły zamówienia

DPZ/51/PN/50/18

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 13 kwietnia 2018

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn.”Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej”.

Termin składania dokumentów : 8 maja 2018 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 13.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 13.04.2018
Typ pliku - doc

doc

Rozdział IV SIWZ - Wzór umowy dla część 1 13.04.2018
Typ pliku - docx

docx

Rozdział IV SIWZ - Wzór umowy dla części 2. 13.04.2018
Typ pliku - docx

docx

Rozdział IV załącznik nr 3 do umów obowiazki informacyjno-promocyjne 13.04.2018
Typ pliku - doc

doc

Rozdział V SIWZ Dokumentacja Techniczna dla części 1 13.04.2018
Typ pliku - zip

zip

Rozdział V SIWZ Dokumentacja Techniczna dla części 2 13.04.2018
Typ pliku - zip

zip

Rozdział VI SIWZ Przedmiary robót dla części 1 i 2. 13.04.2018
Typ pliku - zip

zip

Rozdział VI SIWZ Strona tytułowa kosztorysu 13.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.04.2018 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert 17.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Załącznik do pisma z dnia 17.04.2018 r. przedmiary robót część 2 - strona zachodnia 17.04.2018
Typ pliku - zip

zip

Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 17.04.2018 r. 17.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Pismo z dnia 18.04.2018 r. 18.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania, informacja o zmianie terminu składania i otawrcia ofert. 27.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Załącznik do pisma - skorygowany przedmiar robót. 27.04.2018
Typ pliku - zip

zip

Załącznik do pisma - SST. 27.04.2018
Typ pliku - zip

zip

Informacja z otwarcia ofert. 9.05.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyborze Wykonawcy na część 1 i część 2 7.06.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl