Szczegóły zamówienia

DPZ/99/PN/85/16

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 9 września 2016

Zaprojektowanie i wykonanie zadania polegającego na budowie trasy rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików

Termin składania dokumentów : 26 września 2016 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 9.09.2016
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 9.09.2016
Typ pliku - docx

docx

Program funkcjonalno-użytkowy 9.09.2016
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.09.2016r. 22.09.2016
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2016r. 26.09.2016
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.10.2016r. 28.10.2016
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl