Szczegóły zamówienia

DPZ/18/PN/16/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 12 marca 2019

Dostawa licencji aplikacji mobilnej dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPNmobile)

Termin składania dokumentów : 5 kwietnia 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 12.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Opis przedmiotu zamówienia 12.03.2019
Typ pliku - docx

docx

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 12.03.2019
Typ pliku - docx

docx

Wzór umowy o poufności 12.03.2019
Typ pliku - doc

doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12.03.2019
Typ pliku - doc

doc

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 19.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 26.03.2019r. 26.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.03.2019r. 26.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana siwz z dnia 29.03.2019r. 29.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zmodyfikowany formularz oferty 29.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.03.2019r. 29.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 8.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl