Szczegóły zamówienia

DPZ/23/PN/19/19

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 1 kwietnia 2019

Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego

 

                        

Części

Część 1:
„Wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla zadań realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego”

Część 2:
„Wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla zadań realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego „Realizacja projektu „Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej”

Część 3:
„Wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla zadań realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Głębocka – rowerem na zakupy! Targówek”

Termin składania dokumentów : 18 kwietnia 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie 1.04.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1.04.2019
Typ pliku - doc

doc

Przedmiary robót 1.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Strona tytułowa kosztorysu 1.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Dokumentacja techniczna cz. 1 1.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Dokumentacja techniczna cz. 2 1.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Dokumentacja techniczna cz. 3 1.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Opis Przedmiotu Zamówienia 1.04.2019
Typ pliku - doc

doc

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia 15.04.2019
Typ pliku - html

html

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 15.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 19.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozstrzygnięcie postępowania na część 1 21.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozstrzygnięcie postępowania na część 2 i 3 24.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl