Szczegóły zamówienia

DPZ/25/PN/21/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 28 marca 2019

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt.: ”Przebudowa al. Zjednoczenia na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej”.

Termin składania dokumentów : 29 kwietnia 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 28.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.03.2019
Typ pliku - doc

doc

Dokumentacja Techniczna 28.03.2019
Typ pliku - 7z

7z

Przedmiary robót 28.03.2019
Typ pliku - zip

zip

Strona tytułowa kosztorysu 28.03.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 12.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.04.2019r. 23.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Skorygowany Opis Przedmiotu Zamówienia 23.04.2019
Typ pliku - doc

doc

Skorygowana Dokumentacja Techniczna 23.04.2019
Typ pliku - 7z

7z

Skorygowane przedmiary robót 23.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Skorygowany wzór umowy 23.04.2019
Typ pliku - docx

docx

Informacja z otwarcia ofert 30.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 12.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl