Usługi polegające na sporządzeniu wykazów zmian danych ewidencyjnych (aktualizacji użytków gruntowych, zgodnie ze stanem faktycznym) dla działek zlokalizowanych w pasach drogowych dróg znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Miejskich. - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Usługi polegające na sporządzeniu wykazów zmian danych ewidencyjnych (aktualizacji użytków gruntowych, zgodnie ze stanem faktycznym) dla działek zlokalizowanych w pasach drogowych dróg znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Miejskich. - ZDM/UM/DZP/416/A/2019

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 02-10-2019

Usługi polegające na sporządzeniu wykazów zmian danych ewidencyjnych (aktualizacji użytków gruntowych, zgodnie ze stanem faktycznym) dla działek zlokalizowanych w pasach drogowych dróg znajdujących się we władaniu Zarządu Dróg Miejskich.

Termin składania dokumentów : 11-10-2019 15:30

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl