ZDM/UM/DZP/101/PN/89/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Odnowa oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg na terenie m. st. Warszawy w latach 2021 – 2023. Część 1. Północna. Część 2. Południowa - ZDM/UM/DZP/101/PN/89/20

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 15-12-2020

Odnowa oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg na terenie m. st. Warszawy w latach 2021 – 2023. Część 1. Północna. Część 2. Południowa

Części

Część 1: Odnowa oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg na terenie m. st. Warszawy w latach 2021 – 2023 – część północna

Część 2: Odnowa oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg na terenie m. st. Warszawy w latach 2021 – 2023 – część południowa.

Termin składania dokumentów : 19-01-2021 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl