Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/30/PN/26/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 17 kwietnia 2019

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Części

Część 1

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Uzupełnij DZIURĘ –infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów”

Część 2

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach”.

Część 3

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce”

Częsć 4

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa podskarpowej trasy rowerowej”

Część 5

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy drogi dla rowerów przy ul. Starzyńskiego na odc. od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba.

Część 6

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektów z budżetu partycypacyjnego pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Ochota”; „Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Śródmieście”; „Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Śródmieście”; „Usprawnienie ruchu rowerowego (Stare Włochy)”

Część 7

Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy wyniesionych przejazdów dla    rowerzystów i przejść dla pieszych w ramach realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego pt. „Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli”

Część 8

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Trakt Lubelski”

Termin składania dokumentów : 26 kwietnia 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 17.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17.04.2019
Typ pliku - doc

doc

Opis przedmiotu zamówienia część 6,7 17.04.2019
Typ pliku - docx

docx

Opis przedmiotu zamówienia część 1-5,8 17.04.2019
Typ pliku - docx

docx

Załącznik do OPZ Chmielna 17.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Załącznik do OPZ Sienna 17.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 29.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o unieważnieniu części 1,3,6 9.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. 2,5,7 i unieważnieniu w części 4 i 8 28.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl