ZDM/UM/DZP/30/PN/26/19 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - ZDM/UM/DZP/30/PN/26/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 17-04-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Części

Część 1

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Uzupełnij DZIURĘ –infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów”

Część 2

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach”.

Część 3

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce”

Częsć 4

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa podskarpowej trasy rowerowej”

Część 5

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy drogi dla rowerów przy ul. Starzyńskiego na odc. od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba.

Część 6

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektów z budżetu partycypacyjnego pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Ochota”; „Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Śródmieście”; „Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Śródmieście”; „Usprawnienie ruchu rowerowego (Stare Włochy)”

Część 7

Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy wyniesionych przejazdów dla    rowerzystów i przejść dla pieszych w ramach realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego pt. „Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli”

Część 8

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Trakt Lubelski”

Termin składania dokumentów : 26-04-2019 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl