Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/42/PN/36/19

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 9 maja 2019

Remont wiaduktu północno – zachodniego przy moście im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie

Termin składania dokumentów : 3 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 9.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 9.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Wzór umowy 9.05.2019
Typ pliku - docx

docx

Dokumentacja techniczna 9.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego 9.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Przedmiary robót 9.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 22.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zmieniony zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz osób 22.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Brakująca dokumentacja techniczna 22.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 24.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Poprawione przedmiary robót 24.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedź na pytanie, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 29.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Projekt czasowej organizacji ruchu 29.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 3.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl