ZDM/UM/DZP/42/PN/37/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Usuwanie pojazdów z dróg leżących na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), dalej [Prd], usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony pojazdów w przypadku stwierdzenia - ZDM/UM/DZP/42/PN/37/20

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 02-06-2020

Usuwanie pojazdów z dróg leżących na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), dalej [Prd], usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony pojazdów w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego w przypadkach określonych w art. 95 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), dalej [utd], przechowywanie ww. pojazdów na parkingach strzeżonych (również pojazdów usuniętych w ramach innych umów) oraz przekazywanie na wniosek zamawiającego do utylizacji pojazdów usuniętych w ww. trybach i przejętych na własność m.st. Warszawy. Przechowywanie pojazdów będzie trwało do czasu odbioru pojazdów przez osoby upoważnione lub do czasu wydania przez Zamawiającego zlecenia co do sposobu postępowania z tymi pojazdami

Części

Część 1:

W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg m.st. Warszawy znajdujących się na lewym brzegu Wisły

Część 2:

W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg m.st. Warszawy znajdujących się na się na prawym brzegu Wisły wraz z mostami

Termin składania dokumentów : 13-08-2020 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl