Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/46/PN/40/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 28 maja 2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Termin składania dokumentów : 11 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 28.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Wzór umowy 28.05.2019
Typ pliku - docx

docx

Specyfikacja techniczna 28.05.2019
Typ pliku - docx

docx

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 5.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 12.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl