ZDM/UM/DZP/51/US/3/20 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (DZ.U. z 2018r. poz. 2188 z pózn.zm) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codzienny odbiór przesyłek z siedziby ZDM - ZDM/UM/DZP/51/US/3/20

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 09-06-2020

Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (DZ.U. z 2018r. poz. 2188 z pózn.zm) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codzienny odbiór przesyłek z siedziby ZDM

Termin składania dokumentów : 19-06-2020 10:00

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl