Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/75/PN/64/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 24 września 2019

Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

Termin składania dokumentów : 31 października 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 24.09.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24.09.2019
Typ pliku - doc

doc

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) 24.09.2019
Typ pliku - zip

zip

Formularz cenowy 24.09.2019
Typ pliku - doc

doc

Wzór umowy 24.09.2019
Typ pliku - doc

doc

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac z załącznikami 24.09.2019
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedź na pytanie 4.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego 7.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odwołanie z załącznikami 7.10.2019
Typ pliku - zip

zip

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 15.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zmieniony zał. nr 5 do SIWZ - wykaz osób 15.10.2019
Typ pliku - doc

doc

Zmieniony wzór umowy 15.10.2019
Typ pliku - doc

doc

Zmieniona Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac 15.10.2019
Typ pliku - doc

doc

zał nr 5 do STWiOP 15.10.2019
Typ pliku - docx

docx

Zmieniony formularz cenowy 15.10.2019
Typ pliku - doc

doc

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 15.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 17.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl