Jeszcze lepsza e-kontrola – rusza system RFID - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

24-08-2020

Jeszcze lepsza e-kontrola – rusza system RFID

Samochody wykorzystywane do kontroli strefy płatnego parkowania zyskały właśnie nowe możliwości. Dzięki zamontowaniu specjalnych czytników na autach oraz znaczników na kartach identyfikacyjnych e-kontrola będzie automatycznie rozpoznawać pojazdy z wyłożonymi Kartami Honorowymi i Kartami Powstańca. Ułatwione będzie też korzystanie z kart N+.

Skrót RFID (ang. Radio-frequency identification) oznacza system zdalnej identyfikacji radiowej. Za pomocą fal radiowych czytnik zamontowany na samochodzie ZDM rozpoznaje etykietę naklejoną na karty uprawniające do bezpłatnego postoju w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. To o tyle przydatne, że zarówno Karta Honorowa, jak i Karta Powstańca wydawane są na osobę i nie są przyporządkowane do konkretnego pojazdu.

Karta Powstańca wydawana jest uczestnikom Powstania Warszawskiego. Uprawnia do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN. Z kolei Karta Honorowa wydawana jest uczestnikom walk o Warszawę w latach 1939-1945 innych niż Powstanie Warszawskie i wiążą się z nią takie same przywileje. Każdą z kart trzeba w widoczny sposób wyłożyć za szybą. Dotychczas nie wystarczało to jednak do odczytania informacji o karcie przez samochód e-kontroli, który za pomocą kamer skanuje tablice rejestracyjne.

Łącznie kart obu rodzajów jest obecnie ok. 200 sztuk, przy czym zdecydowaną większość stanowią karty dla Powstańców Warszawskich. Kontaktujemy się kolejno ze wszystkimi posiadaczami kart w celu ich wymiany na nowocześniejsze. Proces jest bardzo prosty. Weterani nie muszą w tym celu nawet udawać się do urzędu. Proponujemy im, że pracownik ZDM przywiezie nową kartę do domu i od razu zabierze starą. Oczywiście sprawę można też załatwić osobiście w siedzibie ZDM, jeśli dana osoba woli takie rozwiązanie.

Nowa Karta N+, czyli dwa w jednym

Tag RFID to cienka, lecz trwała naklejka znajdująca się na karcie. Każda ma zaprogramowany indywidualnie numer i jest zabezpieczona informatycznie, w sposób uniemożliwających jej podrobienie. Technologia ta zostanie przez nas wykorzystana również do wprowadzenia ułatwień dla kierowców z niepełnosprawnością oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Co do zasady takie osoby zawsze powinny najpierw uzyskać kartę parkingową uprawniającą do parkowania na miejscach oznakowanych tzw. “kopertą”. Dokument ten wydaje dowolny powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Posiadacze karty parkingowej mogą następnie ubiegać się w ZDM o wydanie bezpłatnej Karty N+. Karta N+ wraz z kartą parkingową, wyłożone za przednią szybą pojazdu uprawniają do bezpłatnego postoju na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym wyznaczonym w SPPN.

Karta N+ jest przypisywana do konkretnego pojazdu i wydawana jest na okres do trzech lat. Co roku wydawaliśmy ich ok. 3 tysięcy. Od dziś rezygnujemy z wydawania Kart N+ w wersji papierowej. Miejsce karty N+ zajmie tag RFID naklejony na kartę parkingową. Dotychczasowe Karty N+ nie tracą jednak przedwcześnie swojej ważności i nie ma obowiązku ich natychmiastowej wymiany na nowe. Zmianie nie ulega też procedura wydawania Karty N+ opisana szczegółowo na stronie ZDM.

Podstawową zaletą nowego rozwiązania jest, że osoba posiadająca uprawnienia wynikające z dwóch kart będzie musiała wyłożyć za szybę tylko jeden dokument. Poza tym ograniczymy liczbę osób nieuczciwych, które korzystając z istnienia dwóch kart, rozdzielały je na kilka pojazdów. W przypadku wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej taka osoba mogła odwołać się, wskazując, że posiada zarówno Kartę N+ jak i kartę parkingową, lecz po prostu jedna z nich np. spadła zza szyby.

E-kontrola z certyfikatem

Trwa proces certyfikacji całego systemu e-kontroli SPPN, w tym jej elementu RFID. Wystąpiliśmy do Politechniki Warszawskiej o przebadanie precyzji systemu odczytywania tablic rejestracyjnych oraz jakości automatycznej anonimizacji twarzy osób postronnych. Nie mamy wątpliwości, że wykorzystywana technologia jest skuteczna, bezpieczna i wydajna. Jej wdrożenie poprzedził szczegółowy dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami oraz długie testy w warunkach terenowych. Do końca września powinniśmy dodatkowo dysponować potwierdzającym to zaświadczeniem przygotowanym przez ekspertów.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl