W Warszawie mniej betonu, więcej zieleni. Saska, Ludna, Stalowa... - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

11-09-2020

W Warszawie mniej betonu, więcej zieleni. Saska, Ludna, Stalowa…

W tym roku w Warszawie realizujemy liczne zmiany polegające na przywracaniu powierzchni chodnika pieszym, a także przywracaniu tam miejskiej zieleni. Kolejną z lokalizacji, w której niedługo znajdą się nowe nasadzenia, jest kameralna praska ul. Stalowa.

To tylko jedna z wielu tego typu inwestycji, jakie planujemy w najbliższym czasie. Działając w zgodzie z uchwaloną w zeszłym roku warszawską „Strategią adaptacji do zmian klimatu”, dążymy do zwiększania na naszych ulicach powierzchni biologicznie czynnej. Dla warszawiaków „zielona” ulica jest miejscem, gdzie przyjemniej mieszkać.

Nowa zieleń już pojawia się m.in. na Saskiej, Ludnej, Jana Pawła II i Wybrzeżu Kościuszkowskim. Na Paryskiej i Francuskiej pojawi się niebawem. W ostatnim czasie zazieleniliśmy takie ulice jak Lindleya, Górczewską czy też “obwodnicę” Targówka (ciąg ulic Gorzykowska-Handlowa-Ossowskiego). To nie są trudne do przeprowadzenia zmiany, ale często wymagające koordynacji projektowej – by nie wejść w szkodę innym miejskim służbom, akceptacji zmian w organizacji ruchu – by rozwiązanie było bezpieczne, lub – w miejscach ważnych historycznie – zgody konserwatora zabytków.

STALOWA ZIELEŃ

Planowane zmiany na Stalowej są możliwe dzięki wcześniejszemu uporządkowaniu parkowania m.in. w związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ. Po wyznaczeniu legalnych miejsc parkingowych na jezdni przystępujemy do zabezpieczenia chodników przed nielegalnym postojem aut. W zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie nowych trawników i posadzenie roślin.

Tej jesieni chcemy zazielenić ok. półtorakilometrowy odcinek między ulicami Inżynierską i Szwedzką. Na całej jego długości po obydwu stronach ulicy betonowe płyty chodnikowe ustąpią miejsca nowym trawnikom i rabatom kwiatowym. Łącznie rozpłytujemy blisko 2300 m2 nawierzchni. Zieleń pojawi się m.in. wzdłuż miejsc parkingowych oraz w narożnikach skrzyżowań. Połączymy też ze sobą istniejące misy drzew zapewniając tym samym roślinom lepsze warunki do życia.

Zamontujemy też ok. 30 stojaków rowerowych i tyle samo ławek. Zmiany nie wiążą się reorganizacją parkowania, ponieważ ta miała już miejsce w ramach wdrażania SPPN. Chodniki zastąpimy zielenią również tylko tam, gdzie nie powodować to będzie utrudnień dla pieszych.

Obszerny projekt zagospodarowania dla ulicy Stalowej był szczegółowo uzgadniany ze stołecznym Zarządem Zieleni. W tej chwili czekamy przede wszystkim na akceptację ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To niezbędne do uzyskania zgody na rozpoczęcie prac budowlanych. Teren, o którym mowa ma znaczenie historyczne, a zakres prac, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, wymaga zgody na prowadzenie robót budowlanych.

WSPÓŁPRACUJEMY Z MIEJSKIMI OGRODNIKAMI

Należy pamiętać, że sadzenie i późniejsze utrzymanie zieleni nie jest głównym zadaniem ZDM. W tej kwestii ściśle współpracujemy z urzędnikami Zarządu Zieleni, by wspólnie zrealizować ten projekt do końca roku.

Projekt zmian na ulicy Stalowej

Zieleń Stalowa

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl