Wdrażamy SPPN na Żoliborzu – harmonogram prac [artykuł aktualizowany] - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

12-10-2021

Wdrażamy SPPN na Żoliborzu – harmonogram prac [artykuł aktualizowany]

Przygotowujemy się do uruchomienia od 15 listopada Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na całym obszarze Żoliborza. Wiąże się to z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na wszystkich ulicach w dzielnicy. Zmiany zaczniemy wdrażać już od poniedziałku, 18 października.

Obecnie na Żoliborzu strefa nie obowiązuje. Po wprowadzeniu będzie obejmować cała dzielnicę – 121 ulic, będących drogami publicznymi, o łącznej długości ok. 59 km. Na wszystkich włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu.

Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. Tak dzieje się już w drugiej dzielnicy, którą od 15 listopada w całości obejmie strefa, czyli na Ochocie – tam zmiany wprowadzamy od końca września. Na Żoliborzu zaczniemy je wprowadzać od poniedziałku, 18 października. Na zlecenie ZDM zajmie się tym miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem ZRiKD musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Więcej informacji

Prace planowane w najbliższym czasie

Lista uszeregowana jest alfabetycznie. Podane są ulica, odcinek, termin rozpoczęcia prac i termin ich zakończenia. W przypadku złych warunków atmosferycznych terminy mogą ulec zmianie. Lista będzie aktualizowana w miarę pojawiania się nowych informacji.

 • Gwiaździsta (Gwiaździsta nr 5) – 08.11
 • pl. Inwalidów (Mickiewicza – al. Wojska Polskiego) – 26-28.10
 • Jeziorańskiego (Krajewskiego – Cytadela) – 08.11
 • Krajewskiego (Dymińska – Krajewskiego 2) – 04-05.11
 • Krajewskiego (Krajewskiego 2 – Wybrzeże Gdyńskie) – 05-07.11
 • Krasińskiego (Gwiaździsta – pl. Wilsona) – 12-15.11
 • Krasińskiego (Broniewskiego – Popiełuszki) – 10-11.11
 • Mickiewicza:
  • Potocka – pl. Wilsona – 19-21.10
  • pl. Wilsona – Zajączka – 22-25.10
 • Potocka (Gwiaździsta – Mickiewicza) – 09.11
 • Słowackiego (Popiełuszki – pl. Wilsona) – 22-26.11
 • Trentowskiego (Krasińskiego – pl. Henkla) – 17-20.11
 • al. Wojska Polskiego (pl. Inwalidów – Mierosławskiego) – 02-04.11
 • Wyspiańskiego (pl. Henkla – al. Wojska Polskiego) – 17-20.11

Oznakowanie wykonywane jest na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, sporządzonego w oparciu o przepisy prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438).

Powered by Projectic.pl