Płatne parkowanie na Żoliborzu - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

26-10-2021

Płatne parkowanie na Żoliborzu – najważniejsze zmiany w organizacji ruchu

Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w dzielnicy Żoliborz. Wyznaczamy tam ok. 4,7 tys. miejsc postojowych, wprowadzamy też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co pozwoli uzyskać dodatkowe miejsca, w tym niektóre tylko dla mieszkańców. Publikujemy projekty zmian w organizacji ruchu wraz z omówieniem.

SPPN na Żoliborzu w liczbach

Strefa płatnego parkowania będzie obowiązywać od 15 listopada 2021 r. Trwają intensywne przygotowania do jej wdrożenia. Na ulicach Żoliborza pojawi się 136 parkomatów, trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

W dzielnicy strefa płatnego parkowania obejmie 121 ulic, alej i placów mających status drogi publicznej. To zdecydowana większość ulic, lecz nie wszystkie. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Blisko 6 tysięcy miejsc

Łączna długość ulic włączanych do strefy to ok. 59 km. Wyznaczamy na nich ok. 4,7 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% z nich to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy.

Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie na Żoliborzu będzie w nich ponad 1,1 tys. dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej. Nie są to oczywiście wszystkie parkingi w dzielnicy. Miejsca parkingowe znajdują się przecież również m.in. w garażach podziemnych czy na podwórkach. Nie wchodzą one jednak w poczet SPPN i nie wliczamy ich do podanej statystyki.

Ulice jednokierunkowe

Obecnie na Żoliborzu są 44 odcinki ulic jednokierunkowych (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy na ponad 30 ulicach pojawi się kolejnych 70 takich odcinków. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych. Odcinki ulic jednokierunkowych są zaznaczone na grafice poniżej. Dodatkowo zostały wskazane w tabeli na dole strony.

 

Grafika przedstawia istniejące i planowane ulice jednokierunkowe na terenie Żoliborza.

Jednokierunkowe odcinku ulic w nowej SPPN na Żoliborzu

Parkowanie na jezdni

Wprowadzanie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Na części z nich są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych wprowadzamy jednak szerzej zakrojone zmiany w organizacji ruchu. Zupełnie nowe miejsca postojowe w dużej liczbie zostaną wyznaczone m.in. na odcinkach ulic Broniewskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego i Krajewskiego. W ten sposób przybędzie co najmniej 200 nowych miejsc postojowych. Oprócz tego na wielu lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej.

Grafika przedstawia ulice, na których parkowanie na Żoliborzu zostanie przeniesione na jezdnię.

Parkowanie na jezdni w nowej SPPN na Żoliborzu

Na wszystkich włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. W osobnym artykule prowadzimy stale aktualizowaną listę ulic, na których w najbliższym czasie będzie zmieniona organizacja ruchu. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania. Na zlecenie ZDM zajmie się tym miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem ZRiKD musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 15 listopada, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Projekt organizacji ruchu

Na dole strony zostały udostępnione do pobrania projekty organizacji ruchu dla całego Żoliborza. Zostały podzielone na siedem folderów, od S01 do S07, odpowiadających zakresom obowiązywania obszarowych abonamentów mieszkańca. W odnalezieniu projektu w konkretnym folderze pomoże poniższa tabela, z której można pobrać też pliki dla pojedynczych ulic. Niektóre ulice (np. Mickiewicza czy Krasińskiego) leżą na granicy kilku obszarów. W takich przypadkach plik z projektem organizacji ruchu występuje w tabeli tylko raz (z odpowiednią adnotacją), ale jest dostępny w kilku folderach.

Projekty zamieszczone na stronie są zatwierdzone i w takim kształcie zostały przekazane do wdrożenia. W czasie wdrożenia podlegają drobnym korektom np. w zakresie lokalizacji poszczególnych znaków drogowych. Korekty te mogą nie być widoczne na projektach zamieszczonych na stronie.

SPPN na Żoliborzu - tabela pomocnicza

ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej
organizacji ruchu
Barszczewska
S01
2
Kliknij, aby pobrać
Bohomolca
S01
101
Kliknij, aby pobrać
Bytomska
S01
12
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Drohicka
S01
9
Kliknij, aby pobrać
Dygasińskiego
odc. Bohomolca - Sułkowskiego
S01
5
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Dygasińskiego
odc. Małogoska - Bohomolca
S01
5a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Dziennikarska
S01
7
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Gomółki
S01
16
Kliknij, aby pobrać
Gwiaździsta
odc. al. Armii Krajowej - rondo Turowicza
S01
1
Kliknij, aby pobrać
Gwiaździsta
odc. rondo Turowicza - Promyka
S01
1a
Kliknij, aby pobrać
Gwiaździsta
odc. Promyka - Krasińskiego
S01
1b
Kliknij, aby pobrać
Karpińskiego
S01
18
Kliknij, aby pobrać
Kniaźnina
S01
19
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Koźmiana
S01
115
Kliknij, aby pobrać
Krasińskiego
odc. Gwiaździsta - plac Wilsona
S01
8c
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Małogoska
S01
11
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Mickiewicza
odc. al. Armii Krajowej - Potocka
S01 i S07
32
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Mickiewicza
Potocka - plac Wilsona
S01 i S07
32a
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Mścisławska
S01
10
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Mysłowicka
S01
13
Kliknij, aby pobrać
Potocka
odc. Gwiaździsta - Mickiewicza
S01
3a
Kliknij, aby pobrać
Promyka
S01
4
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Rybińskiego
S01
14
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Sułkowskiego
odc. Tucholska - Dziennikarska
S01
7
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Sułkowskiego
odc. Dziennikarska - Koźmiana
S01
7a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Święckickiego
S01
6
Kliknij, aby pobrać
Tucholska
odc. Bohomolca - Kniaźnina
S01
15
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Tucholska
odc. Kniaźnina - Dziennikarska
S01
15a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Wilsona plac
S01, S02, S03 i S07
102
plac graniczny na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Wybrzeże Gdyńskie
rejon ul. Gwiaździstej
S01
20
Kliknij, aby pobrać
Wybrzeże Gdyńskie
odc. Gwiaździsta - Gwiaździsta
S01
20a
Kliknij, aby pobrać
Czarnieckiego
odc. plac Inwalidów - gen. Zajączka
S02
24
Kliknij, aby pobrać
Czarnieckiego
odc. Krasińskiego - plac Inwalidów
S02
24a
Kliknij, aby pobrać
Droga bez nazwy
odc. Czarnieckiego - Fort Sokolnickiego
S02
37
Kliknij, aby pobrać
Dymińska
S02
31
Kliknij, aby pobrać
Ejsmonda
S02
36
Kliknij, aby pobrać
Forteczna
S02
21
Kliknij, aby pobrać
Gąbińska
odc. al. Armii Krajowej - Włościańska
S02
119
tylko krótki odcinek ulicy na terenie dzielnicy Żoliborz
Kliknij, aby pobrać
Hauke-Bosaka
S02
28
Kliknij, aby pobrać
Inwalidów plac
S02 i S03
33
plac graniczny na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Jakiela
S02
27
Kliknij, aby pobrać
Jeziorańskiego
S02
116
Kliknij, aby pobrać
Kaniowska
odc. Forteczna - Mierosławskiego
S02
22
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Kaniowska
odc. Krasińskiego - Forteczna
S02
22a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Krajewskiego
odc. Dymińska - Krajewskiego 2
S02
35
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego TYLKO na jezdni serwisowej na wysokości budynków Krajewskiego 2 i 4
Kliknij, aby pobrać
Krajewskiego
odc. Krajewskiego 2 - Wybrzeże Gdyńskie
S02
35a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego TYLKO na jezdni serwisowej na wysokości budynków Krajewskiego 2 i 4
Kliknij, aby pobrać
Mickiewicza
odc. plac Wilsona - gen. Zajączka
S02 i S03
32b
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Mierosławskiego
odc. Felińskiego - Mickiewicza
S02
29
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Mierosławskiego
odc. Mickewicza - aleja Wojska Polskiego
S02
29a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Munka
S02
26
Kliknij, aby pobrać
Potocka
odc. plac Kuronia - Mickiewicza
S02
3
Potocka
Szaniawskiego
S02
25
Kliknij, aby pobrać
Śmiała
odc. plac Słoneczny - aleja Wojska Polskiego
S02
23
Kliknij, aby pobrać
Śmiała
odc. aleja Wojska Polskiego - gen. Zajączka
S02
23a
Kliknij, aby pobrać
Wojska Polskiego aleja
odc. plac Inwalidów - Mierosławskiego
S02
30a
Kliknij, aby pobrać
Wybrzeże Gdyńskie
odc. Krajewskiego - Gwiaździsta
S02
20c
Kliknij, aby pobrać
Zajączka gen.
odc. Boguckiego - Mickiewicza
S02
34
Kliknij, aby pobrać
Zajączka gen.
odc. Mickiewicza - Dymińska
S02
34a
Kliknij, aby pobrać
Bitwy pod Rokitną
S03
44
Kliknij, aby pobrać
Boguckiego
S03
42
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Brodzińskiego
S03
51
Kliknij, aby pobrać
Felińskiego
S03
57
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Gołębiowskiego
S03
40
Kliknij, aby pobrać
Hozjusza
S03
55
Kliknij, aby pobrać
Indrzejczyka
S03
120
Kliknij, aby pobrać
Jana Pawła II aleja
odc. Broniewskiego - wiadukt kolejowy
S03 i S04
41
tylko krótki odcinek alei na terenie dzielnicy Żoliborz
Kliknij, aby pobrać
Kochowskiego
S03
53
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Kossaka
S03
48
Kliknij, aby pobrać
Kozietulskiego
S03
56
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Krasińskiego
odc. Popieluszki - plac Wilsona
S03 i S07
8b
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Lechonia
S03
46
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Lisa-Kuli
S03
39
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Niegolewskiego
S03
47
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Or-Ota
S03
43
Kliknij, aby pobrać
Podstarościch
S03
54
Kliknij, aby pobrać
Pogonowskiego
S03
58
Kliknij, aby pobrać
Popiełuszki
odc. Krasińskiego - Broniewskiego
S03, S06 i S07
78a
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Rydygiera
odc. aleja Jana Pawła II - Indrzejczyka
S03
38b
Kliknij, aby pobrać
Trentowskiego
S03
50
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Wieniawskiego
S03
52
Kliknij, aby pobrać
Wojska Polskiego aleja
odc. Popiełuszki - plac Inwalidów
S03
30
Kliknij, aby pobrać
Wyspiańskiego, plac Henkla
S03
49
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Broniewskiego
odc. aleja Armii Krajowej - aleja Jana Pawła II
S04 i S05
86l
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Duchnicka
S04
95
Kliknij, aby pobrać
Ficowskiego
S04
94
Kliknij, aby pobrać
German
S04
92
Kliknij, aby pobrać
Izabelli
S04
99
Kliknij, aby pobrać
Krasińskiego
odc. Powązkowska - Broniewskiego
S04 i S05
8l
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Matysiakówny
S04
96
Kliknij, aby pobrać
Opalińska
S04
97
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Ostrowiecka
S04
100
Kliknij, aby pobrać
Pionierska
S04
98
Kliknij, aby pobrać
Powązkowska
odc. aleja Armii Krajowej - Duchnicka
S04 i S05
87
ulica przechodząca przez dwa obszary, całość w jednym arkuszu
Kliknij, aby pobrać
Przasnyska
odc. Krasińskiego - Duchnicka
S04
90
Kliknij, aby pobrać
Rydygiera
odc. Powązkowska - Matysiakówny
S04
38
Kliknij, aby pobrać
Rydygiera
odc. Matysiakówny - aleja Jana Pawła II
S04
38a
Kliknij, aby pobrać
Szamocka
S04
93
Kliknij, aby pobrać
Elbląska
S05
91
Kliknij, aby pobrać
Jasnodworska
S05
89
Kliknij, aby pobrać
Przasnyska
odc. Elbląska - Krasińskiego
S05
90a
Kliknij, aby pobrać
Sybilli
S05
88
Kliknij, aby pobrać
Braci Załuskich
S06
82
Kliknij, aby pobrać
Gojawiczyńskiej
S06
80
Kliknij, aby pobrać
Kłodawska
S06
81
Kliknij, aby pobrać
Krasińskiego
odc. Broniewskiego - Popiełuszki
S06
8a
Kliknij, aby pobrać
Popiełuszki
odc. Słowackiego - Krasińskiego
S06 i S07
78
Kliknij, aby pobrać
Sady Żoliborskie
S06
79
Kliknij, aby pobrać
Słowackiego
odc. aleja Armii Krajowej - Popiełuszki
S06 i S07
84
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Włościańska
S06 i S07
83
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Bieniewicka
S07
112
Kliknij, aby pobrać
Cieszkowskiego
S07
69
Kliknij, aby pobrać
Czaki
S07
66
Kliknij, aby pobrać
Dembińskiego
S07
106
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Drużbackiej
S07
76
Kliknij, aby pobrać
Filarecka
S07
63
Kliknij, aby pobrać
Gawińskiego
S07
108
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Gdańska
S07
113
Kliknij, aby pobrać
Jaśkiewicza
S07
61
Kliknij, aby pobrać
Jelinka
S07
110
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Kątowa
S07
71
Kliknij, aby pobrać
Krechowiecka
S07
65
Kliknij, aby pobrać
Lelewela plac
S07
75
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Lutosławskiego
S07
104
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Marii Kazimiery
S07
103
Kliknij, aby pobrać
Modrzejewskiej
S07
73
href="https://zdm.waw.pl/wp-content/uploads/2021/11/Modrzejewskiej-ark.-73.pdf" rel="noopener" target="_blank">
Kliknij, aby pobrać
Opalińskiego
S07
107
Kliknij, aby pobrać
Paska
S07
111
Kliknij, aby pobrać
Próchnika
S07
59
Kliknij, aby pobrać
Rymkiewicza
S07
109
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Sarbiewskiego
S07
60
Kliknij, aby pobrać
Siemiradzkiego
S07
85
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Sierpecka
S07
77
Kliknij, aby pobrać
Słowackiego
odc. Popiełuszki - plac Wilsona
S07
84a
Kliknij, aby pobrać
Solskiego
S07
72
Kliknij, aby pobrać
Suzina
S07
62
Kliknij, aby pobrać
Szajnochy
S07
70
Kliknij, aby pobrać
Szczepanowskiego
odc. Siemiradzkiego - Słowackiego
S07
68
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Szczepanowskiego
odc. Potocka - plac Lelewela
S07
68a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Toeplitza
S07
64
Kliknij, aby pobrać
Trószczyńskiego
S07
114
Kliknij, aby pobrać
Twardowskiego
S07
105
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Urzędnicza
S07
67
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Wawrzyńskiego
S07
45
Kliknij, aby pobrać
Żółkowskich
S07
74
Kliknij, aby pobrać
ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej
organizacji ruchu

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl