Płatne parkowanie na Żoliborzu - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

26-10-2021

Płatne parkowanie na Żoliborzu – najważniejsze zmiany w organizacji ruchu

Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w dzielnicy Żoliborz. Wyznaczamy tam ok. 4,7 tys. miejsc postojowych, wprowadzamy też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co pozwoli uzyskać dodatkowe miejsca, w tym niektóre tylko dla mieszkańców. Publikujemy projekty zmian w organizacji ruchu wraz z omówieniem.

SPPN na Żoliborzu w liczbach

Strefa płatnego parkowania będzie obowiązywać od 15 listopada 2021 r. Trwają intensywne przygotowania do jej wdrożenia. Na ulicach Żoliborza pojawi się 136 parkomatów, trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

W dzielnicy strefa płatnego parkowania obejmie 121 ulic, alej i placów mających status drogi publicznej. To zdecydowana większość ulic, lecz nie wszystkie. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Blisko 6 tysięcy miejsc

Łączna długość ulic włączanych do strefy to ok. 59 km. Wyznaczamy na nich ok. 4,7 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% z nich to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy.

Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie na Żoliborzu będzie w nich ponad 1,1 tys. dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej. Nie są to oczywiście wszystkie parkingi w dzielnicy. Miejsca parkingowe znajdują się przecież również m.in. w garażach podziemnych czy na podwórkach. Nie wchodzą one jednak w poczet SPPN i nie wliczamy ich do podanej statystyki.

Ulice jednokierunkowe

Obecnie na Żoliborzu są 44 odcinki ulic jednokierunkowych (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy na ponad 30 ulicach pojawi się kolejnych 70 takich odcinków. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych. Odcinki ulic jednokierunkowych są zaznaczone na grafice poniżej. Dodatkowo zostały wskazane w tabeli na dole strony.

 

Grafika przedstawia istniejące i planowane ulice jednokierunkowe na terenie Żoliborza.

Jednokierunkowe odcinku ulic w nowej SPPN na Żoliborzu

Parkowanie na jezdni

Wprowadzanie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Na części z nich są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych wprowadzamy jednak szerzej zakrojone zmiany w organizacji ruchu. Zupełnie nowe miejsca postojowe w dużej liczbie zostaną wyznaczone m.in. na odcinkach ulic Broniewskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego i Krajewskiego. W ten sposób przybędzie co najmniej 200 nowych miejsc postojowych. Oprócz tego na wielu lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej.

Grafika przedstawia ulice, na których parkowanie na Żoliborzu zostanie przeniesione na jezdnię.

Parkowanie na jezdni w nowej SPPN na Żoliborzu

Na wszystkich włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. W osobnym artykule prowadzimy stale aktualizowaną listę ulic, na których w najbliższym czasie będzie zmieniona organizacja ruchu. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania. Na zlecenie ZDM zajmie się tym miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem ZRiKD musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 15 listopada, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Projekt organizacji ruchu

Na dole strony zostały udostępnione do pobrania projekty organizacji ruchu dla całego Żoliborza. Zostały podzielone na siedem folderów, od S01 do S07, odpowiadających zakresom obowiązywania obszarowych abonamentów mieszkańca. W odnalezieniu projektu w konkretnym folderze pomoże poniższa tabela, z której można pobrać też pliki dla pojedynczych ulic. Niektóre ulice (np. Mickiewicza czy Krasińskiego) leżą na granicy kilku obszarów. W takich przypadkach plik z projektem organizacji ruchu występuje w tabeli tylko raz (z odpowiednią adnotacją), ale jest dostępny w kilku folderach.

Projekty zamieszczone na stronie są zatwierdzone i w takim kształcie zostały przekazane do wdrożenia. W czasie wdrożenia podlegają drobnym korektom np. w zakresie lokalizacji poszczególnych znaków drogowych. Korekty te mogą nie być widoczne na projektach zamieszczonych na stronie.

SPPN na Żoliborzu - tabela pomocnicza

ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej
organizacji ruchu
Barszczewska
-
S01
2
-
Kliknij, aby pobrać
Bohomolca
-
S01
101
-
Kliknij, aby pobrać
Bytomska
-
S01
12
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Drohicka
-
S01
9
-
Kliknij, aby pobrać
Dygasińskiego
odc. Bohomolca - Sułkowskiego
S01
5
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Dygasińskiego
odc. Małogoska - Bohomolca
S01
5a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Dziennikarska
-
S01
7
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Gomółki
-
S01
16
-
Kliknij, aby pobrać
Gwiaździsta
odc. al. Armii Krajowej - rondo Turowicza
S01
1
-
Kliknij, aby pobrać
Gwiaździsta
odc. rondo Turowicza - Promyka
S01
1a
-
Kliknij, aby pobrać
Gwiaździsta
odc. Promyka - Krasińskiego
S01
1b
-
Kliknij, aby pobrać
Karpińskiego
-
S01
18
-
Kliknij, aby pobrać
Kniaźnina
-
S01
19
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Koźmiana
-
S01
115
-
Kliknij, aby pobrać
Krasińskiego
odc. Gwiaździsta - plac Wilsona
S01
8c
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Małogoska
-
S01
11
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Mickiewicza
odc. al. Armii Krajowej - Potocka
S01 i S07
32
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Mickiewicza
Potocka - plac Wilsona
S01 i S07
32a
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Mścisławska
-
S01
10
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Mysłowicka
-
S01
13
-
Kliknij, aby pobrać
Potocka
odc. Gwiaździsta - Mickiewicza
S01
3a
-
Kliknij, aby pobrać
Promyka
-
S01
4
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Rybińskiego
-
S01
14
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Sułkowskiego
odc. Tucholska - Dziennikarska
S01
7
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Sułkowskiego
odc. Dziennikarska - Koźmiana
S01
7a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Święckickiego
-
S01
6
-
Kliknij, aby pobrać
Tucholska
odc. Bohomolca - Kniaźnina
S01
15
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Tucholska
odc. Kniaźnina - Dziennikarska
S01
15a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Wilsona plac
-
S01, S02, S03 i S07
102
plac graniczny na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Wybrzeże Gdyńskie
rejon ul. Gwiaździstej
S01
20
-
Kliknij, aby pobrać
Wybrzeże Gdyńskie
odc. Gwiaździsta - Gwiaździsta
S01
20a
-
Kliknij, aby pobrać
Czarnieckiego
odc. plac Inwalidów - gen. Zajączka
S02
24
-
Kliknij, aby pobrać
Czarnieckiego
odc. Krasińskiego - plac Inwalidów
S02
24a
-
Kliknij, aby pobrać
Droga bez nazwy
odc. Czarnieckiego - Fort Sokolnickiego
S02
37
-
Kliknij, aby pobrać
Dymińska
-
S02
31
-
Kliknij, aby pobrać
Ejsmonda
-
S02
36
-
Kliknij, aby pobrać
Forteczna
-
S02
21
-
Kliknij, aby pobrać
Gąbińska
odc. al. Armii Krajowej - Włościańska
S02
119
tylko krótki odcinek ulicy na terenie dzielnicy Żoliborz
Kliknij, aby pobrać
Hauke-Bosaka
-
S02
28
-
Kliknij, aby pobrać
Inwalidów plac
-
S02 i S03
33
plac graniczny na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Jakiela
-
S02
27
-
Kliknij, aby pobrać
Jeziorańskiego
-
S02
116
-
Kliknij, aby pobrać
Kaniowska
odc. Forteczna - Mierosławskiego
S02
22
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Kaniowska
odc. Krasińskiego - Forteczna
S02
22a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Krajewskiego
odc. Dymińska - Krajewskiego 2
S02
35
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego TYLKO na jezdni serwisowej na wysokości budynków Krajewskiego 2 i 4
Kliknij, aby pobrać
Krajewskiego
odc. Krajewskiego 2 - Wybrzeże Gdyńskie
S02
35a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego TYLKO na jezdni serwisowej na wysokości budynków Krajewskiego 2 i 4
Kliknij, aby pobrać
Mickiewicza
odc. plac Wilsona - gen. Zajączka
S02 i S03
32b
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Mierosławskiego
odc. Felińskiego - Mickiewicza
S02
29
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Mierosławskiego
odc. Mickewicza - aleja Wojska Polskiego
S02
29a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Munka
-
S02
26
-
Kliknij, aby pobrać
Potocka
odc. plac Kuronia - Mickiewicza
S02
3
-
Potocka
Szaniawskiego
-
S02
25
-
Kliknij, aby pobrać
Śmiała
odc. plac Słoneczny - aleja Wojska Polskiego
S02
23
-
Kliknij, aby pobrać
Śmiała
odc. aleja Wojska Polskiego - gen. Zajączka
S02
23a
-
Kliknij, aby pobrać
Wojska Polskiego aleja
odc. plac Inwalidów - Mierosławskiego
S02
30a
-
Kliknij, aby pobrać
Wybrzeże Gdyńskie
odc. Krajewskiego - Gwiaździsta
S02
20c
-
Kliknij, aby pobrać
Zajączka gen.
odc. Boguckiego - Mickiewicza
S02
34
-
Kliknij, aby pobrać
Zajączka gen.
odc. Mickiewicza - Dymińska
S02
34a
-
Kliknij, aby pobrać
Bitwy pod Rokitną
-
S03
44
-
Kliknij, aby pobrać
Boguckiego
-
S03
42
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Brodzińskiego
-
S03
51
-
Kliknij, aby pobrać
Felińskiego
-
S03
57
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Gołębiowskiego
-
S03
40
-
Kliknij, aby pobrać
Hozjusza
-
S03
55
-
Kliknij, aby pobrać
Indrzejczyka
-
S03
120
-
Kliknij, aby pobrać
Jana Pawła II aleja
odc. Broniewskiego - wiadukt kolejowy
S03 i S04
41
tylko krótki odcinek alei na terenie dzielnicy Żoliborz
Kliknij, aby pobrać
Kochowskiego
-
S03
53
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Kossaka
-
S03
48
-
Kliknij, aby pobrać
Kozietulskiego
-
S03
56
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Krasińskiego
odc. Popieluszki - plac Wilsona
S03 i S07
8b
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Lechonia
-
S03
46
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Lisa-Kuli
-
S03
39
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Niegolewskiego
-
S03
47
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Or-Ota
-
S03
43
-
Kliknij, aby pobrać
Podstarościch
-
S03
54
-
Kliknij, aby pobrać
Pogonowskiego
-
S03
58
-
Kliknij, aby pobrać
Popiełuszki
odc. Krasińskiego - Broniewskiego
S03, S06 i S07
78a
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Rydygiera
odc. aleja Jana Pawła II - Indrzejczyka
S03
38b
-
Kliknij, aby pobrać
Trentowskiego
-
S03
50
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Wieniawskiego
-
S03
52
-
Kliknij, aby pobrać
Wojska Polskiego aleja
odc. Popiełuszki - plac Inwalidów
S03
30
-
Kliknij, aby pobrać
Wyspiańskiego, plac Henkla
-
S03
49
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Broniewskiego
odc. aleja Armii Krajowej - aleja Jana Pawła II
S04 i S05
86l
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Duchnicka
-
S04
95
-
Kliknij, aby pobrać
Ficowskiego
-
S04
94
-
Kliknij, aby pobrać
German
-
S04
92
-
Kliknij, aby pobrać
Izabelli
-
S04
99
-
Kliknij, aby pobrać
Krasińskiego
odc. Powązkowska - Broniewskiego
S04 i S05
8l
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Matysiakówny
-
S04
96
-
Kliknij, aby pobrać
Opalińska
-
S04
97
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Ostrowiecka
-
S04
100
-
Kliknij, aby pobrać
Pionierska
-
S04
98
-
Kliknij, aby pobrać
Powązkowska
odc. aleja Armii Krajowej - Duchnicka
S04 i S05
87
ulica przechodząca przez dwa obszary, całość w jednym arkuszu
Kliknij, aby pobrać
Przasnyska
odc. Krasińskiego - Duchnicka
S04
90
-
Kliknij, aby pobrać
Rydygiera
odc. Powązkowska - Matysiakówny
S04
38
-
Kliknij, aby pobrać
Rydygiera
odc. Matysiakówny - aleja Jana Pawła II
S04
38a
-
Kliknij, aby pobrać
Szamocka
-
S04
93
-
Kliknij, aby pobrać
Elbląska
-
S05
91
-
Kliknij, aby pobrać
Jasnodworska
-
S05
89
-
Kliknij, aby pobrać
Przasnyska
odc. Elbląska - Krasińskiego
S05
90a
-
Kliknij, aby pobrać
Sybilli
-
S05
88
-
Kliknij, aby pobrać
Braci Załuskich
-
S06
82
-
Kliknij, aby pobrać
Gojawiczyńskiej
-
S06
80
-
Kliknij, aby pobrać
Kłodawska
-
S06
81
-
Kliknij, aby pobrać
Krasińskiego
odc. Broniewskiego - Popiełuszki
S06
8a
-
Kliknij, aby pobrać
Popiełuszki
odc. Słowackiego - Krasińskiego
S06 i S07
78
-
Kliknij, aby pobrać
Sady Żoliborskie
-
S06
79
-
Kliknij, aby pobrać
Słowackiego
odc. aleja Armii Krajowej - Popiełuszki
S06 i S07
84
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Włościańska
-
S06 i S07
83
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Bieniewicka
-
S07
112
-
Kliknij, aby pobrać
Cieszkowskiego
-
S07
69
-
Kliknij, aby pobrać
Czaki
-
S07
66
-
Kliknij, aby pobrać
Dembińskiego
-
S07
106
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Drużbackiej
-
S07
76
-
Kliknij, aby pobrać
Filarecka
-
S07
63
-
Kliknij, aby pobrać
Gawińskiego
-
S07
108
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Gdańska
-
S07
113
-
Kliknij, aby pobrać
Jaśkiewicza
-
S07
61
-
Kliknij, aby pobrać
Jelinka
-
S07
110
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Kątowa
-
S07
71
-
Kliknij, aby pobrać
Krechowiecka
-
S07
65
-
Kliknij, aby pobrać
Lelewela plac
-
S07
75
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Lutosławskiego
-
S07
104
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Marii Kazimiery
-
S07
103
-
Kliknij, aby pobrać
Modrzejewskiej
-
S07
73
-
href="https://zdm.waw.pl/wp-content/uploads/2021/11/Modrzejewskiej-ark.-73.pdf" rel="noopener" target="_blank">
Kliknij, aby pobrać
Opalińskiego
-
S07
107
-
Kliknij, aby pobrać
Paska
-
S07
111
-
Kliknij, aby pobrać
Próchnika
-
S07
59
-
Kliknij, aby pobrać
Rymkiewicza
-
S07
109
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Sarbiewskiego
-
S07
60
-
Kliknij, aby pobrać
Siemiradzkiego
-
S07
85
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Sierpecka
-
S07
77
-
Kliknij, aby pobrać
Słowackiego
odc. Popiełuszki - plac Wilsona
S07
84a
-
Kliknij, aby pobrać
Solskiego
-
S07
72
-
Kliknij, aby pobrać
Suzina
-
S07
62
-
Kliknij, aby pobrać
Szajnochy
-
S07
70
-
Kliknij, aby pobrać
Szczepanowskiego
odc. Siemiradzkiego - Słowackiego
S07
68
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Szczepanowskiego
odc. Potocka - plac Lelewela
S07
68a
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Toeplitza
-
S07
64
-
Kliknij, aby pobrać
Trószczyńskiego
-
S07
114
-
Kliknij, aby pobrać
Twardowskiego
-
S07
105
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Urzędnicza
-
S07
67
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Wawrzyńskiego
-
S07
45
-
Kliknij, aby pobrać
Żółkowskich
-
S07
74
-
Kliknij, aby pobrać
ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej
organizacji ruchu

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl