Wrócimy na Saską i Egipską - naprawimy nawierzchnię i chodnik - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

07-02-2022

Wrócimy na Saską i Egipską – naprawimy nawierzchnię i chodnik

Ciąg ulic Saskiej i Egipskiej zyska nową nawierzchnię. Fragment między al. Stanów Zjednoczonych a ul. Afrykańską jest jednym z czterech odcinków, na których remont ogłosiliśmy przetarg pod koniec zeszłego tygodnia. Naprawa jezdni dopełni zmiany, jakie w sąsiedztwie przeprowadziliśmy w latach 2020-2021.

ul. Saska

Przetarg składa się z trzech części. Dotyczy remontu czterech odcinków dróg, w tym pięciu ulic – W. Sławka (Ursus), A. E. Odyńca (Mokotów) i Rzędzińskiej (Bemowo) oraz ciągu Saskiej i Egipskiej (Praga-Południe). Przyszli wykonawcy lub wykonawca będą mieli za zadanie przede wszystkim wymienić nawierzchnię, a ponadto w mniejszym bądź większym zakresie wyremontować otaczającą infrastrukturę. Na oferty czekamy do 21 lutego. Liczymy, że propozycje będą korzystne i jeszcze przed wiosną wybierzemy oraz podpiszemy umowę z wyłonioną firmą lub firmami.

Dogłębna naprawa

Ważnym odcinkiem, który doczeka się remontu, będzie ciąg ulic Saskiej i Egipskiej. Zmiany zajdą na nim od al. Stanów Zjednoczonych do skrzyżowania z ul. Afrykańską. Nawierzchnia zostanie odnowiona włącznie z wjazdem od al. Stanów Zjednoczonych. Nie będzie to jednak tylko samo sfrezowanie starego asfaltu i położenie nowego. Zanim użyte zostaną takie maszyny jak rozściełacz i walec, wymienimy podbudowę do ok. 55 cm w głąb drogi. Chodzi o wzmocnienie warstwy pod nawierzchnią, aby była jak najlepiej zabezpieczona przed osiadaniem i powstawaniem kolein.

Wyremontujemy również chodnik. Stanie się to po północnej stronie ciągu Saskiej i Egipskiej, ale z wyjątkiem rejonu przystanku autobusowego „Afrykańska 02”, bo tu i dalej w kierunku ul. Afrykańskiej nowe płyty w miejsce starych położyliśmy na przełomie 2020 i 2021 roku, budując tam drogę dla rowerów. Wtedy chodnik odnowiliśmy też po drugiej stronie ulicy – od skrzyżowania z ul. Afrykańską w stronę ul. Ateńskiej.

Realizacja tegorocznej inwestycji jest planowana na okres wakacyjny. Prace będą wymagały zamknięcia całego odcinka, a nie jest to wskazane w trakcie roku szkolnego. Na ulicach Saskiej i Egipskiej zwiększył się bowiem ruch po tym, jak rozpoczęła się przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Przebudowa wiaduktów wpłynęła zresztą na zmiany w organizacji ruchu na znacznym obszarze południowej Warszawy, w tym m.in. właśnie na Pradze-Południe.

 

Działamy na styku Saskiej Kępy i Gocławia

Remont nawierzchni jezdni w ciągu ulic Saskiej i Egipskiej dopełni szersze zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w rejonie styku Saskiej Kępy i Gocławia. Oprócz wspomnianych budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika, na przełomie 2020 i 2021 roku zmodernizowaliśmy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Egipskiej, Afrykańskiej i Bora-Komorowskiego. Utworzyliśmy na nim również trzy przejazdy rowerowe – dwa przez ul. Egipską i jeden przez ul. Afrykańską.

Pod koniec 2020 r. wybudowaliśmy drogę dla rowerów po północnej stronie ul. Bora-Komorowskiego od ul. Abrahama do ul. Fieldorfa „Nila”. Podobnie rzecz miała się w przypadku ul. Jugosłowiańskiej – tam ścieżkę wytyczyliśmy po południowej stronie na odcinku między ul. Fieldorfa „Nila” a rondem u zbiegu z ul. Kwiatkowskiego. Przeprowadzony zakres robót obejmował także przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jugosłowiańskiej, Fieldorfa „Nila” i Meissnera, którą wyposażyliśmy w system automatycznej detekcji pieszych, oraz wytyczenie dwóch dodatkowych przejazdów rowerowych.

Z kolei na ulicach Meissnera i Umińskiego uporządkowaliśmy parkowanie, co wiązało się z utworzeniem pasów rowerowych. Identyczne modyfikacje przeprowadzamy właśnie na ul. Abrahama. Tu prace zaczęły się w grudniu i obecnie są prowadzone w miarę warunków pogodowych. Cała tzw. obwodnica Gocławia zostanie zaś zazieleniona. W tym celu ogłosiliśmy niedawno przetarg, w którym na oferty czekamy do 4 marca. Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie posadzenie 210 drzew oraz kilkudziesięciu tysięcy krzewów i bylin, a także utworzenie 20 ogrodów deszczowych.

Powered by Projectic.pl