Wyrób abonament mieszkańca - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

28-08-2023

Wyrób abonament mieszkańca

Mieszkańcom strefy płatnego parkowania przypominamy, aby złożyli wnioski o ponowne uzyskanie abonamentów. Dotyczy to zwłaszcza warszawiaków i warszawianek mieszkających na Woli i części Pragi-Północ. Na początku września mija kolejna rocznica wprowadzenia SPPN na tym obszarze, co oznacza, że część abonamentów niedługo straci ważność.

Przypominamy, że abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN,
  • rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie,
  • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

O wyrobienie nowego abonamentu można wnioskować 30 dni przed upływem terminu obecnego ważności.

Obecnie funkcjonują dwa rodzaje abonamentów: rejonowy – kosztuje 30 zł rocznie, pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu, obszarowy – kosztuje 600 zł rocznie, pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle, wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN.

Abonament z domu

Sprawy związane z wyrobieniem abonamentu możemy załatwić bez wychodzenia z domu. W tym celu powstała strona AbonamentZdomu.zdm.waw.pl. Mieszkaniec znajdzie na niej niezbędne informacje o abonamencie oraz krok po kroku złoży samodzielnie wniosek o swój abonament. Zamówienia weryfikowane są do 7 dni roboczych.  Po zalogowaniu można również sprawdzić historię swoich zamówień. Integralnym elementem całego procesu jest moduł szybkich płatności internetowych obsługiwany przez firmę Autopay S.A (d. Blue Media S.A).

Punkty Obsługi Pasażerów ZTM

Dla tych, którzy wolą tradycyjną drogę ubiegania się o abonament, należy z kompletem wymaganych dokumentów – udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM. Znajdują się one w każdej dzielnicy Warszawy. O wydanie abonamentu można wnioskować osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku wnioskowania przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu), na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, lub w siedzibie ZDM ul. Chmielna 120 (opłatomat dostępny w godz. 7:30 – 15:30). W POP ZTM nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej.

Niezbędne dokumenty

Pierwszym i najważniejszym warunkiem do wyrobienia abonamentu mieszkańca, jest dokument potwierdzający rozliczenie podatku PIT za poprzedni rok w Warszawie. Dokument musi być poświadczony przez urząd skarbowy (prezentatą urzędu skarbowego lub Urzędowym Poświadczeniem Odbioru – UPO). Dopuszczamy również zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, potwierdzające złożenie za rok poprzedni zeznania podatkowego PIT, w którym wskazano obszar m.st. Warszawy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

Akceptowane są następujące zeznania podatkowe: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A.

Pozostałe dwa warunki to zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz bycie właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego (na podstawie odpłatnej umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego) o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Wymagane dokumenty można znaleźć na stronie zdm.waw.pl w zakładce „Parkowanie”.

Identyfikator B-35, abonament rejonowy i obszarowy

Od 18 października 2021 r. mieszkańcy SPPN, wnioskujący o abonament mieszkańca, uzyskują dodatkowo identyfikator B-35 (w przypadku, gdy adres zameldowania znajduje się na terenie strefy B-39 lub odcinka/-ów B-35).

Dokument ten upoważnia do warunkowego postoju w strefach ograniczonego postoju na terenie SPPN – w pobliżu miejsca zameldowania w przypadku abonamentu rejonowego; na całym obszarze abonamentu w przypadku abonamentu obszarowego.

Szczegółowe informacje, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, można znaleźć na stronie zdm.waw.pl w zakładce „parkowanie”.

 

Powered by Projectic.pl