Zamontowaliśmy progi zwalniające na ul. Roentgena - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

06-11-2020

Zamontowaliśmy progi zwalniające na ul. Roentgena

Spowalniacze pojawiły się przed nieosygnalizowanymi przejściami dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ul. rtm. W. Pileckiego do ronda WOŚP. Na jezdni wschodniej znajdują się w pięciu lokalizacjach, na jezdni zachodniej – w czterech. Celem była poprawa bezpieczeństwa na ul. Roentgena.

Progi zwalniające na ul. Roentgena.

Ul. Roentgena jest jedną z ważniejszych na Ursynowie. Przy niej i w jej pobliżu znajduje się wiele punktów użyteczności publicznej, w tym m.in. rozległy kampus medyczny. Dojście do niego ułatwia sześć przejść dla pieszych wyznaczonych na blisko kilometrowym odcinku od ronda do skrzyżowania z sygnalizacją. Ponieważ ul. Roentgena posiada dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, pokonywanie zebr nie należało do bezpiecznych.

Wykazał to przeprowadzony na Ursynowie audyt przejść dla pieszych. Na jego podstawie podjęliśmy decyzję o zmianach, których celem jest poprawa bezpieczeństwa. Po analizie stwierdziliśmy, że zamontujemy progi zwalniające.

Najpierw uzgodnienia z ZTM

Decyzja o zastosowaniu takiego rozwiązania zapadła po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu i uzgodnieniach z Zarządem Transportu Miejskiego odnośnie konstrukcji progów (Roentgena to ważna trasa autobusowa – kursują tędy autobusy 7 linii, w tym jednej nocnej). Montaż rozpoczęliśmy w ubiegłą środę od strony ul. rtm. W. Pileckiego, a zakończyliśmy na początku tego tygodnia.

Progi zwalniające na wschodniej jezdni ul. Roentgena zamontowaliśmy w rejonie przejść dla pieszych w pięciu lokalizacjach – między rondem WOŚP a skrzyżowaniem z ul. Pustułeczki, między ulicami Pustułeczki a Makolągwy, między zjazdem na wysokości budynku przy Roentgena 20 a przejściem dla pieszych, między przejściem dla pieszych a zjazdem na wysokości budynku przy Roentgena 5C i przed przejściem dla pieszych na wysokości wejścia do Centrum Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii.

Na zachodniej jezdni ul. Roentgena spowalniacze pojawiły się w czterech lokalizacjach – między skrętem w ul. św. M. Kolbego a przejściem dla pieszych, na wysokości budynku przy Roentgena 16, na wysokości budynku przy Roentgena 23 i przed skrzyżowaniem z ul. Pustułeczki.

 

Wiele usprawnień i udogodnień

Instalacja spowalniaczy na ul. Roentgena w celu uspokojenia ruchu nie jest pierwszym naszym działaniem na rzecz bezpieczeństwa w tym rejonie. Wcześniej wszystkie przejścia wyposażyliśmy w doświetlenie. Wyremontowaliśmy też istniejącą drogę dla rowerów oraz wybudowaliśmy jej brakujący fragment. Dzięki temu ruch rowerowy jest tam w całości odseparowany od samochodowego. W ramach tej samej inwestycji wyremontowane zostały chodniki, na których pojawiły się udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących w formie pasów prowadzących oraz płyt ostrzegawczych.

Program poprawy bezpieczeństwa na drogach jest przez nas konsekwentnie realizowany. Na podstawie trwającego od 2016 r. i dobiegającego końca audytu przejść dla pieszych w mieście podejmujemy decyzje, jakich dokonać poprawek na najbardziej niebezpiecznych zebrach (ocenionych przez audytorów na 0 lub 1 w pięciostopniowej skali) i w ich otoczeniu. Zmiany wiążą się z ingerencją w infrastrukturę, a zastosowane rozwiązania są różne w zależności od lokalizacji zidentyfikowanych problemów. W tym roku m.in. trzy przejścia przez ul. Kijowską i te przy dwóch skrzyżowaniach ul. Kajki (z ulicami Alpejską i Odrodzenia) wyposażyliśmy w sygnalizację świetlną, progi zwalniające w obrębie zebr zamontowaliśmy już m.in. na ul. Dorodnej, a na ul. Radiowej oprócz spowalniaczy poszerzyliśmy azyle.


 

Powered by Projectic.pl