Śródmieście 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Śródmieście 2016

Marszałkowską na rowerze

Projekt zakłada wydzielenie bezpiecznej, fizycznie odseparowanej dwukierunkowej drogi rowerowej z szerokiego zewnętrznego pasa zachodniej jezdni ulicy Marszałkowskiej na odcinku ul. Świętokrzyska – ul. Widok wraz z dowiązaniem w postaci krótkich dróg rowerowych do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską. Na jezdni wschodniej należy dopuścić ruch rowerowy na buspasie.

Stan realizacji:

W ramach projektu powstała droga dla rowerów po stronie zachodniej ul. Marszałkowskiej między ul. Świętokrzyską a rondem Dmowskiego. Realizacja projektu stanowiła jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy – programu, którego celem jest przekształcenie ścisłego śródmieścia Warszawy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną.

Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu.

Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu.

Projekt zakłada wyznaczenie pasów rowerowych na 7 kilometrach ulic w Śródmieściu, które połączą istniejące i planowane na 2015 r. ścieżki i pasy rowerowe w spójną sieć korytarzy rowerowych. Przy okazji zmiany w organizacji ruchu poprawią bezpieczeństwo na wybranych skrzyżowaniach i blisko 40 przejściach dla pieszych.

Stan realizacji:

a. Andersa – w uzgodnieniu z autorem zmiana projektu na budowę drogi dla rowerów. W oparciu o koncepcję projektową przygotowaną przez ZDM i Tramwaje Warszawskie, w II połowie 2023 r. planowany jest przetarg „projektuj i buduj”.
b. Senatorska – przetarg na opracowanie dokumentacji ogłoszono w lutym 2016 i unieważniono z powodu braku ofert; przetarg ogłoszono ponownie w kwietniu 2016 i rozstrzygnięto. Dokumentacja projektowa została ukończona w II kw. 2018 r. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę ulicy, konieczne zwiększenie środków na realizację.
c. Pl. Bankowy – zrezygnowano z wyznaczania ruchu rowerowego na buspasie, w zamian trwa budowa drogi dla rowerów przez pl. Bankowy.
d. Pl. Małachowskiego, Mazowiecka, Pl. Powstańców Warszawy, Szpitalna – zmiany na tych ulicach są realizowane w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Ul. Szpitalna i Zgoda stały się dwukierunkowe dla rowerów i wyłączone z ruchu samochodowego, co w konsekwencji oznacza wyraźne zmniejszenie ruchu również na ul. Jasnej. Na ul. Mazowieckiej i pl. Powstańców Warszawy również zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy w ramach budowy parkingu podziemnego pod placem.
e. Królewska – Grzybowska – Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w lutym 2016 i rozstrzygnięto. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, w związku z czym w 2017 r. została ona rozwiązana z winy wykonawcy. Planowane ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
f. pl. Trzech Krzyży – wprowadzenie pasów rowerowych wymaga przebudowy skrzyżowań z sygnalizacją na placu. W związku z tym zakres projektu został rozszerzony na cały odcinek od Al. Ujazdowskich do Al. Jerozolimskich, wraz z przebudową placu. Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony, ZDM ogłosił przetarg na realizację prac, realizacja trwa i zakończy się w II połowie 2023 r.
g. Ludna – Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla wariantu z pasami rowerowymi ogłoszono trzykrotnie (02.2016; 04.2016; 06.2016) i unieważniono z powodu braku ofert. W związku z tym odstąpiono od realizacji wariantu z pasami rowerowymi i zdecydowano o wprowadzeniu zmian polegających na uspokojeniu ruchu i przeniesieniu parkowania z chodników na jezdnię. Zmiany zostały wprowadzone w 2020 r.
h. zjazd z mostu Świętokrzyskiego – zakres został rozszerzony o przebudowę skrzyżowania z ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Zjazd z mostu i wygodna droga dla rowerów wydzielona z jezdni powstały w 2023 r. w ramach remontu tego odcinka.

Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich

Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich

Projekt zakłada przemianę ul. Królewskiej i Grzybowskiej, między Marszałkowską i al. Jana Pawła II. Na całej ulicy pojawią się nowe drzewa i zieleń, ławki i stojaki rowerowe, wyremontowane zostaną chodniki, powstanie też pas dla autobusów i rowerów.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w lutym 2016 i rozstrzygnięto. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, w związku z czym w 2017 r. została ona rozwiązana z winy wykonawcy. Planowane ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec

Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec

Projekt polega na usunięciu betonowej nawierzchni placu między jezdniami Placu Powstańców Warszawy (z zachowaniem chodników w osiach przejść dla pieszych i przy pomniku Napoleona) wraz z plastikowymi donicami i zastąpieniu jej zieleńcem z łąką kwietną.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Projekt zrealizowany w znacznie rozszerzonym zakresie. Ponad 1000 m kw. nawierzchni zmieniło się w zieloną łąkę kwietną, obsadzoną tysiącami kwiatów i bylin. Na placu pojawiło się też ponad tysiąc krzewów (wierzby purpurowej i wierzby rokity). Posadzono 25 lip srebrzystych, wysokich na 6,5-7 m. Na placu pojawiły się także dodatkowe atrakcje: uliczne instrumenty muzyczne (bębny, dzwony, piszczałki) i dwie trampoliny. Powstał system zraszaczy, rozpylających wodną mgiełkę podczas upałów.

Zielona Świętokrzyska

Zielona Świętokrzyska

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, wykonanie ekspertyz rozwiązań technicznych umożliwiających posadzenie roślin w pobliżu sieci, projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Projekt zrealizowany w znacznie (ok. 10-krotnie) rozszerzonym zakresie. Posadzono 191 platanów o wys. 8-9 metrów wysokości i obwodzie pnia 30-35 cm. Oprócz nich, posadzono 17 rozłożystych wiśni różowych o wysokości 2,5-3 m. Wzdłuż całej ulicy pojawiły się niskie żywopłoty z irgi (40 tys. sadzonek) oraz łąki kwietne obsadzone kilkunastoma tysiącami bylin i kwiatów. Zaaranżowane zostały kąciki do siedzenia wśród zieleni, tzw. parklety. Przybyło kilkadziesiąt dodatkowych ławek, koszy na śmieci i stojaków dla rowerów.

Powered by Projectic.pl