Śródmieście 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Śródmieście 2016

Marszałkowską na rowerze

Projekt zakłada wydzielenie bezpiecznej, fizycznie odseparowanej dwukierunkowej drogi rowerowej z szerokiego zewnętrznego pasa zachodniej jezdni ulicy Marszałkowskiej na odcinku ul. Świętokrzyska – ul. Widok wraz z dowiązaniem w postaci krótkich dróg rowerowych do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską. Na jezdni wschodniej należy dopuścić ruch rowerowy na buspasie.

Stan realizacji:

W ramach projektu powstała droga dla rowerów po stronie zachodniej ul. Marszałkowskiej między ul. Świętokrzyską a rondem Dmowskiego. Realizacja projektu stanowiła jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy – programu, którego celem jest przekształcenie ścisłego śródmieścia Warszawy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną.

Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu.

Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu.

Projekt zakłada wyznaczenie pasów rowerowych na 7 kilometrach ulic w Śródmieściu, które połączą istniejące i planowane na 2015 r. ścieżki i pasy rowerowe w spójną sieć korytarzy rowerowych. Przy okazji zmiany w organizacji ruchu poprawią bezpieczeństwo na wybranych skrzyżowaniach i blisko 40 przejściach dla pieszych.

Stan realizacji:

a. Andersa – w uzgodnieniu z autorem zmiana projektu na budowę drogi dla rowerów. W oparciu o koncepcję projektową przygotowaną przez ZDM i Tramwaje Warszawskie, na początku 2023 r. planowany jest przetarg „projektuj i buduj”.
b. Senatorska – przetarg na opracowanie dokumentacji ogłoszono w lutym 2016 i unieważniono z powodu braku ofert; przetarg ogłoszono ponownie w kwietniu 2016 i rozstrzygnięto. Dokumentacja projektowa została ukończona w II kw. 2018 r. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę ulicy, konieczne zwiększenie środków na realizację.
c. Pl. Bankowy – projekt organizacji ruchu został odrzucony przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu (ponieważ wiąże się ze zmianą sygnalizacji). Odstąpiono od realizacji tej części projektu. Trwa przetarg na budowę drogi dla rowerów przez pl. Bankowy.
d. Pl. Małachowskiego, Mazowiecka, Pl. Powstańców Warszawy, Szpitalna – zmiany na tych ulicach są realizowane realizowane w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Ul. Szpitalna i Zgoda stały się dwukierunkowe dla rowerów i wyłączone z ruchu samochodowego, co w konsekwencji oznacza wyraźne zmniejszenie ruchu na ul. Jasnej. Na ul. Mazowieckiej i pl. Powstańców Warszawy również zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy w ramach budowy parkingu podziemnego pod placem.
e. Królewska – Grzybowska – Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w lutym 2016 i rozstrzygnięto. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, w związku z czym w 2017 r. została ona rozwiązana z winy wykonawcy. Planowane ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
f. pl. Trzech Krzyży – wprowadzenie pasów rowerowych wymaga przebudowy skrzyżowań z sygnalizacją na placu. W związku z tym zakres projektu został rozszerzony na cały odcinek od Al. Ujazdowskich do Al. Jerozolimskich, wraz z przebudową placu. Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony, ZDM ogłosił przetarg na realizację prac, realizacja trwa i zakończy się w połowie 2023 r.
g. Ludna – Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla wariantu z pasami rowerowymi ogłoszono trzykrotnie (02.2016; 04.2016; 06.2016) i unieważniono z powodu braku ofert. W związku z tym odstąpiono od realizacji wariantu z pasami rowerowymi i zdecydowano o wprowadzeniu zmian polegających na uspokojeniu ruchu i przeniesieniu parkowania z chodników na jezdnię. Zmiany zostały wprowadzone w 2020 r.
h. zjazd z mostu Świętokrzyskiego – wyznaczenie zjazdu wymaga przebudowy skrzyżowania z ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich

Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich

Projekt zakłada przemianę ul. Królewskiej i Grzybowskiej, między Marszałkowską i al. Jana Pawła II. Na całej ulicy pojawią się nowe drzewa i zieleń, ławki i stojaki rowerowe, wyremontowane zostaną chodniki, powstanie też pas dla autobusów i rowerów.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w lutym 2016 i rozstrzygnięto. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, w związku z czym w 2017 r. została ona rozwiązana z winy wykonawcy. Planowane ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec

Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec

Projekt polega na usunięciu betonowej nawierzchni placu między jezdniami Placu Powstańców Warszawy (z zachowaniem chodników w osiach przejść dla pieszych i przy pomniku Napoleona) wraz z plastikowymi donicami i zastąpieniu jej zieleńcem z łąką kwietną.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Projekt zrealizowany w znacznie rozszerzonym zakresie. Ponad 1000 m kw. nawierzchni zmieniło się w zieloną łąkę kwietną, obsadzoną tysiącami kwiatów i bylin. Na placu pojawiło się też ponad tysiąc krzewów (wierzby purpurowej i wierzby rokity). Posadzono 25 lip srebrzystych, wysokich na 6,5-7 m. Na placu pojawiły się także dodatkowe atrakcje: uliczne instrumenty muzyczne (bębny, dzwony, piszczałki) i dwie trampoliny. Powstał system zraszaczy, rozpylających wodną mgiełkę podczas upałów.

Zielona Świętokrzyska

Zielona Świętokrzyska

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, wykonanie ekspertyz rozwiązań technicznych umożliwiających posadzenie roślin w pobliżu sieci, projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Projekt zrealizowany w znacznie (ok. 10-krotnie) rozszerzonym zakresie. Posadzono 191 platanów o wys. 8-9 metrów wysokości i obwodzie pnia 30-35 cm. Oprócz nich, posadzono 17 rozłożystych wiśni różowych o wysokości 2,5-3 m. Wzdłuż całej ulicy pojawiły się niskie żywopłoty z irgi (40 tys. sadzonek) oraz łąki kwietne obsadzone kilkunastoma tysiącami bylin i kwiatów. Zaaranżowane zostały kąciki do siedzenia wśród zieleni, tzw. parklety. Przybyło kilkadziesiąt dodatkowych ławek, koszy na śmieci i stojaków dla rowerów.

Powered by Projectic.pl