Praga – Południe 2018

Świąteczne dekoracje świetlne na Gocławiu

Świąteczne dekoracje świetlne na Gocławiu

Projekt przewiduje wypożyczenie i zamontowanie świątecznego oświetlenia na latarniach na 3 głównych skrzyżowaniach Gocławia ul. Bora Komorowskiego/Fieldorfa, Umińskiego/Fieldorfa, Bora Komorowskiego/Abrahama.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W październiku 2018 r. ogłoszono przetarg na dostawę i montaż dekoracji zimowych na latarniach na trzech skrzyżowaniach na Gocławiu. Przetarg został rozstrzygnięty. Iluminacja została uruchomiona 8 grudnia.

Uzupełnienie dróg rowerowych przy ul. Jugosłowiańskiej

Droga rowerowa przy ul. Jugosłowiańskiej powinna zostać połączona z ciągami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa i Bora Komorowskiego.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w lipcu 2017 i rozstrzygnięto. 3.10.2017 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (termin: 8.09.2018). Mimo upływu terminu wykonawca nie ukończył dokumentacji projektowej. Realizacja planowana po ukończeniu dokumentacji projektowej.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy ul. Krynicznej – szerszy chodnik

Poszerzenia drogi dla rowerów i pieszych na ul. Wał Miedzeszyński.

Stan realizacji:

W lutym 2018 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2018 r. rozpoczęto drugie postępowanie, które również unieważniono w związku z brakiem ofert. W maju 2018 r. przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie porównania ofert, po którym udało się podpisać umowę. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (projekt został złożony do zatwierdzenia do Biura Polityki Mobilności i Transportu). Termin jej dostarczenia to koniec grudnia 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych – budowa miejsc parkingowych na ul. Łukowskiej, od Komorskiej do Osieckiej, przy Osiedlu Ostrobramska

Poprawa bezpieczeństwa pieszych – budowa miejsc parkingowych na ul. Łukowskiej, od Komorskiej do Osieckiej, przy Osiedlu Ostrobramska

Budowa zatok do parkowania prostopadłego, zlokalizowanych przy południowej krawędzi jezdni ul. Łukowskiej, między ul. Komorską a wjazdem na przeciwko ul. Osieckiej, umożliwiająca schowanie z jezdni samochodów zasłaniający widoczność na przejściach dla pieszych. W miejscu pasa zieleni, między chodnikiem a jezdnią, zlokalizowane byłyby 2-3 zatoki z 50 miejscami postojowym i 2-3 miejscami dla niepełnosprawnych.

Stan realizacji:

W ramach projektu wybudowano zatoki parkingowe na 45 samochodów (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych).

Uzupełnienie dróg rowerowych przy ul. Fieldorfa

Połączenie istniejących dróg rowerowych celem ułatwienia poruszania się wzdłuż ul. Fieldorfa, pomiędzy osiedlami Grochów Południowy a Gocław.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w lipcu 2017 i rozstrzygnięto. 3.10.2017 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (termin: 8.09.2018). Mimo upływu terminu wykonawca nie ukończył dokumentacji projektowej. Realizacja planowana po ukończeniu dokumentacji projektowej.

Przejazd rowerowy przez skrzyżowanie Grenadierów i alei Stanów Zjednoczonych

Przejazd rowerowy przez skrzyżowanie Grenadierów i alei Stanów Zjednoczonych

Wykonanie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulicy Grenadierów z aleją Stanów Zjednoczonych, na przedłużeniu drogi rowerowej

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Na skrzyżowaniu wyznaczono komplet przejazdów dla rowerzystów. Projekt został zrealizowany w grudniu 2017 r. w ramach modernizacji sygnalizacji świetlnej.

Oświetlenie przejścia pod al. Stanów Zjednoczonych na wysokości Kanału Wystawowego.

Oświetlenie przejścia pod al. Stanów Zjednoczonych na wysokości Kanału Wystawowego.

Projekt zakłada montaż 8 lamp oświetleniowych w przejściu pod al. Stanów Zjednoczonych, w pobliżu przystanku KANAŁ GOCŁAWSKI. Przejściem poruszają się osoby korzystające z przystanku, spacerowicze, biegacze.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Stan realizacji:

 Projekt zrealizowano.  W ramach projektu zainstalowano oświetlenie przejścia pod Trasą Łazienkowską wzdłuż Kanału Wystawowego – 8 opraw oświetleniowych typu LED.

Remont chodnika Wału Miedzeszyńskiego na rowerowym "Słonecznym Szlaku"

Projekt zakłada remont chodnika na rowerowej trasie przy Wale Miedzeszyńskim oraz dopuszczenie na nim ruchu rowerowego.

Stan realizacji:

Zlecono wykonanie robót do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg.

Piękna ulica Francuska – zielona i bezpieczna

W ramach projektu przywrócenie stanu ulicy do stanu z rewitalizacji z 2010 tj. m.in. montaż ławek, stojaków na rowery, powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz nasadzenie nowych dużych drzew.

Stan realizacji:

W lutym 2018 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2018 r. rozpoczęto drugie postępowanie, które również unieważniono w związku z brakiem ofert. W maju przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie porównania ofert, po którym udało się podpisać umowę. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin jej dostarczenia to połowa grudnia 2018 r.

Powered by Projectic.pl