Śródmieście 2018

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Szereg przejść w Śródmieściu jest pozbawionych azyli dla pieszych, czyli wysepek zapewniających widoczność i możliwość zatrzymania się. Taka alternatywa bardzo się przydaje np. w przypadku, kiedy z przeciwnej strony ktoś jedzie z dużą prędkością lub światło zmieniło się na czerwone, gdy pieszy jest dopiero w połowie jezdni. Naprawmy to!

Stan realizacji:

W ramach projektu na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Dobrej z Bednarską powstał azyl poprawiający bezpieczeństwo uczestników ruchu, głównie pieszych. Postępy realizacji pozostałych elementów:

Pkt. 1 Została opracowana dokumentacja projektowa. W październiku 2018 r. ogłoszono przetarg na przebudowę skrzyżowania i budowę azylu. Przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia kosztorysu.

Pkt. 2 Projekt w zatwierdzeniu w Biurze Polityki Mobilności i Transportu.

Pkt. 3 Zlecono wykonanie projektu drogowego.

Pkt. 4 Zamontowano azyl na przejściu dla pieszych.

Pkt. 5 Projekt rozszerzony o budowę chodnika i wyznaczenie miejsc parkingowych. Zlecono realizację w terenie.

Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (MURANÓW/PÓŁNOCNE ŚRÓDMIEŚCIE)

Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa po wschodniej stronie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojerską do wysokości ul. Długiej (około 500 m).

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w październiku 2017 i unieważniono z powodu przekroczenia kosztorysu. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.

Naprawmy Noakowskiego i stwórzmy trasę rowerową przez centrum!

Obecnie na skrzyżowaniu ulic Noakowskiego i Koszykowej brakuje przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego, który pozwoliłby dojechać ul. E. Plater do Al. Jerozolimskich i ul. Świętokrzyskiej. Można to łatwo naprawić!

Stan realizacji:

W grudniu 2017 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Umowę z projektantem podpisano 6 marca 2018. Trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową upływa w grudniu 2018 r. Po odebraniu dokumentacji projektowej zostanie wybrany wykonawca prac w terenie.

Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zieleń

Proponowany bulwar – ul. L. Kaczyńskiego od Pola Mokotowskiego do zielonych terenów Jazdowa, Parku Ujazdowskiego i Łazienkowskiego – ustanowiłby połączenie spacerowe wzdłuż trasy Łazienkowskiej tych dwóch pięknych oaz warszawskiej zieleni, od ronda Jazdy Polskiej do ul. Marszałkowskiej. Przy wcześniejszym zapewnieniu zielonej bariery odgradzającej od hałasu i spalin samochodów poruszających się w dole.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w październiku 2017 i unieważniono z powodu braku ofert. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.

Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem

Projekt umożliwi przejazd rowerem z placu Piłsudskiego na Krakowskie Przedmieście ulicą gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i ulicą Ossolińskich. W szerszej perspektywie połączy ulicę Grzybowską i Park Saski z Ulicą Karową i planowaną kładką przez Wisłę.

Stan realizacji:

Planowane opracowanie dokumentacji projektowej we własnym zakresie, a następnie zlecenie wykonania robót budowlanych w terenie.

Powered by Projectic.pl