Wola 2018

Przyjazne Czyste i Mirów – nowe nasadzenia drzew oraz poprawa bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka – Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, aby zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w październiku 2017 i unieważniono z powodu przekroczenia kosztorysu. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.

Rowerem po obu stronach alei Prymasa Tysiąclecia

Umożliwianie jazdy rowerem po wschodniej stronie al. Prymasa Tysiąclecia, od Obozowej do Cmentarza Wojskowego. Projekt zakłada poszerzenie chodników, obniżenie krawężników i dopuszczenie ruchu rowerów na drodze dojazdowej.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w październiku 2017 i unieważniono z powodu przekroczenia kosztorysu. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.

Bezpieczne przejścia na skrzyżowaniu ulic: Olbrachta, Antka Rozpylacza, Krępowieckiego

Budowa azyli/wysp na przejściach dla pieszych przy ul. Sowińskiego, Krępowieckiego i Antka Rozpylacza zapewni bezpieczne przejście przez ulicę Olbrachta dzieciom i mieszkańcom obszaru Ulrychów/Odolany. Pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli bezpiecznie przejść przez ul. Olbrachta.

Stan realizacji:

Zatwierdzona dokumentacja projektowa. W październiku 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację prac. Przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia kosztorysu.

Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta, w kierunku stacji metra

Ścieżka rowerowa wzdłuż chodnika przy ulicy Jana Olbrachta, od skrzyżowania z ulicą Redutową do skrzyżowania z ulicą Bitwy Pod Lenino.

Ścieżka rowerowa będzie kontynuacją istniejącego i zaplanowanego do realizacji w 2017 odcinka ścieżki, co stworzy spójną ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Jana Olbrachta.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w listopadzie 2017 r. i unieważniono z powodu przekroczenia kosztorysu. Przetarg ogłoszono ponownie w październiku 2018 r. Trwa weryfikacja ofert w przetargu.

Zatoczka parkingowa przy ul. Żytniej

Wybudowanie miejsc parkingowych dla 2 autokarów i ok. 5 samochodów osobowych wraz z chodnikiem.

Stan realizacji:

W lutym 2018 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2018 r. rozpoczęto drugie postępowanie, które również unieważniono w związku z brakiem ofert. W maju przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie porównania ofert, po którym udało się podpisać umowę. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień, termin ukończenia dokumentacji został wydłużony do stycznia 2019 r.

Powered by Projectic.pl