Droga na szóstkę – podsumowanie 1. edycji - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Droga na szóstkę – podsumowanie 1. edycji

Zapewnienie bezpieczeństwa jest drugim, po kształceniu, priorytetem placówek oświatowych. Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczna infrastruktura, zwiększa szanse na lepszą edukację. Wpływa ona też na decyzje transportowe i zachęca do aktywnego podróżowania, przy okazji wpływając na poprawę jakości powietrza.

Na początku 2020 roku uruchomiliśmy pierwszą, pilotażową edycję programu „Droga na szóstkę”. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkół podstawowych oraz wspieranie aktywnej mobilności najmłodszych.

Program „Droga na szóstkę” składa się z trzech podstawowych elementów:

 • Zgłoszenia i wybór szkół podstawowych do programu;
 • Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonalności przestrzeni w rejonie szkół oraz ankiet dla uczniów i nauczycieli. Audyt zakończy się rekomendacjami dot. infrastruktury wokół szkoły jak i na jej terenie;
 • Prac projektowych i wykonawczych, w tym szczególnie: przebudowa ulic, budowa sygnalizacji świetlnej, zmiany organizacji ruchu.

Jak przebiegał nabór?

Przesłaliśmy do szkół zaproszenia do udziału w programie. Ważnym elementem zgłoszenia były m.in. rekomendacje Rad Rodziców, pisma szkół w sprawie poprawy bezpieczeństwa z przeszłości. Dodatkowo zwróciliśmy się do dzielnic z prośbą o rekomendacje placówek. Te zgłoszenia zderzyliśmy z analizą bezpieczeństwa i analizą ruchu w sąsiedztwie szkoły. Sprawdziliśmy ile i jakiego rodzaju było zdarzeń drogowych w sąsiedztwie. Szczegółowa analiza tych zdarzeń drogowych została później opracowana jako element audytu.

W wyniku tych analiz wybraliśmy sześć placówek. Z ich przedstawicielami spotkaliśmy się, omówiliśmy założenia projektu i wysłuchaliśmy oczekiwań.

Co obejmował audyt?

Na początku roku szkolnego przeprowadziliśmy szczegółowy audyt. Nie dotyczył tylko bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmował też analizę funkcjonalności infrastruktury w okolicach szkoły i analizę obrazową sytuacji drogowych przy wejściu do placówek. Sprawdzaliśmy m.in. gdzie dokładnie zdarzają się sytuacje niebezpieczne, jak uczniowie spędzają czas na przerwach czy po lekcjach, jak wygląda organizacja ruchu w sąsiedztwie, którędy uczniowie dochodzą do przystanków komunikacji miejskiej. Przeprowadziliśmy też ankiety wśród uczniów, pytając o podróż do szkoły i powrót z niej, odległość, zagrożenia i pomysły.

Implementacja

W wyniku audytu powstało szerokie opracowanie zawierające analizę sytuacji obecnej i rekomendacje zmian.

Na ich podstawie opracowujemy projekty, przedstawiamy je społeczności szkolnej i dzielnicom. Część wdrożeń zaplanowana jest na ten rok kalendarzowy (m.in. szkolna ulica zapowiedziana we wtorek, 8 czerwca), reszta prawdopodobnie zostanie wprowadzona w przyszłym roku.

Wyniki

W projekcie wzięło udział sześć szkół, dwie z nich posiadają filie. Mamy więc osiem budynków, w których uczy się ponad 3,5 tys. uczniów. Do badania ankietowego przystąpiło blisko 2 tys. uczniów.

Szkoły, które zaangażowaliśmy w projekt, cechują się zróżnicowanym charakterem: są to szkoły duże i małe, zlokalizowane przy ruchliwych drogach oraz w środku osiedla.

Poniżej przedstawiono uśrednione wyniki ze wszystkich placówek uczestniczących w „Drodze na Szóstkę”.

 

Pierwsza informacja, która wydaje się bardzo mocnym argumentem przemawiającym za potrzebą realizacji projektu i skłaniająca do refleksji nad przyczynami takiego stanu rzeczy, to poczucie zagrożenia drogowego w drodze do szkoły i udział uczniów w niebezpiecznych zdarzeniach drogowych.

Co piąty uczeń został „prawie (lub, o zgrozo, nie tylko prawie) potrącony przez samochód lub rower”, „prawie wymusił lub wymuszono na nim pierwszeństwo”, musiał uskakiwać przed nieostrożnie manewrującym samochodem czy przechodzić przez przejście dla pieszych zza nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

Pytania dotyczące poczucia bezpieczeństwa były częściowo otwarte. Odpowiadając na nie, uczniowie wskazywali konkretne sytuacje, które budzą w nich obawy. Nierzadko zgłaszali też ciekawe propozycje rozwiązań.

 

Podział zadań transportowych dla warszawskich szkół

Uśredniając dane z ankiet, możemy powiedzieć, że przeciętnie ponad 40 proc. uczniów dociera na lekcje pieszo. Blisko 20 proc. podróżuje komunikacją miejską. Drugie tyle wybiera aktywne formy dotarcia do szkoły: rower lub hulajnogę, rolki, deskorolkę. Podróż samochodem stanowi niewiele ponad 20 proc. porannych podróży.

Nieco inaczej wyglądają powroty ze szkoły. Więcej uczniów chodzi pieszo i korzysta z komunikacji miejskiej. Samochodem wraca tylko 14 proc.

Udział poszczególnych środków transportu z podziałem na klasy

Uczniowie w różnym wieku podróżują w różny sposób. Widać wyraźnie spadek udziału samochodów wraz z wiekiem uczniów, a więc i z usamodzielnianiem się w podróżowaniu do i ze szkoły. Co ciekawe, udział ruchu pieszego utrzymuje się na podobnym poziomie, tj. ok. 40 proc., natomiast z wiekiem rośnie udział nie tylko komunikacji miejskiej, ale też aktywnych form dotarcia na lekcje – przede wszystkim za pomocą hulajnóg. To właśnie hulajnogi, rolki i deskorolki są bardzo popularne wśród uczniów V i VI klas. Z kolei najwięcej uczniów z klas VII i VIII wybiera jednak podróże piesze.

Wybór rodzaju podróży a płeć

Ciekawie wygląda porównanie, czy dany sposób dotarcia na lekcje wybiera więcej dziewcząt, czy chłopców. Przeciętnie wśród pieszych przeważają dziewczęta. Również hulajnogistek mamy więcej niż hulajnogistów, z kolei wśród rowerzystów dominują chłopcy.

 

Rozwiązania

Wyniki jednoznacznie pokazują, że nie ma uniwersalnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo przy każdej szkole. Niezbędne jest traktowanie każdej placówki indywidualnie, z uwzględnieniem sposobów dotarcia uczniów, odległości, jakie mają do pokonania i możliwości zmian w infrastrukturze.

Szkolna ulica

Wdrożenia rozpoczniemy od Ursynowa, przy Szkole Podstawowej nr 323 im Polskich Olimpijczyków. Na ulicy Hirszfelda wprowadzimy pierwszą w Warszawie Szkolną Ulicę.

SP nr 323 jest dużą szkołą (ponad 1000 uczniów), położoną wewnątrz osiedla. Pod placówkę prowadzą dwie ślepe uliczki o znaczeniu lokalnym, a nie tranzytowym. Uliczki te są wąskie i znajduje się na nich niewiele miejsc parkingowych, które wykorzystywane są głównie przez mieszkańców. Z kolei u ich wlotu usytuowane są obszerne parkingi. Wspomniane drogi są objęte strefą zamieszkania.

Zarówno audyt BRD, jak i nagrania stref dojazdu i wejścia do szkoły, wskazują na liczne niebezpieczne sytuacje w obszarze, który pokonać muszą wszyscy – placu wejściowego i drzwi placówki. Rekomendowanym rozwiązaniem było ograniczenie liczby manewrujących przy wejściu do szkoły samochodów – wprowadzenie szkolnej ulicy, czyli czasowego ograniczenia wjazdu pod samą „bramę”.  Rozwiązanie to może poprawić nie tylko bezpieczeństwo uczniów, ale i komfort lokalnych mieszkańców, ze względu na ograniczenie ruchu tuż pod ich oknami.

Szkolna ulica jest projektem zakładającym czasowy zakaz wjazdu samochodów w ulicę prowadzącą bezpośrednio do szkoły – najczęściej w godz. 7.30-8.15. W tym czasie wyjazd mieszkańców jest możliwy. Kluczowe jest ograniczenie ruchu, a przede wszystkim manewrujących samochodów tuż pod placówką – to jedno z najczęstszych zagrożeń zgłaszanych przez uczniów. Sąsiadujące ze szkołą parkingi pozwolą w kilka minut dotrzeć do szkoły bezpieczniej. Brak możliwości wjazdu pod samą szkołę powinien również poprawić jakość powietrza w miejscu, gdzie jest najwięcej osób wrażliwych na zanieczyszczenia. Liczymy, że takie rozwiązanie zachęci jeszcze więcej młodych osób do korzystania z aktywnej mobilności.

 

Poniżej dokument do pobrania, w którym znajduje się szczegółowe omówienie wyników audytów wraz z rekomendacjami skierowanymi do konkretnych szkół.

Podsumowanie audytów w poszczególnych szkołach:

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  SP 323 – podsumowanie audytu

  SP 323 – podsumowanie audytu

  Szkoła Podstawowa nr 323 im Polskich Olimpijczyków jest dużą szkołą (ponad 1000 uczniów), położoną wewnątrz osiedla. Zlokalizowana jest na Ursynowie. Posiada dwie filie: przy ul. Warchałowskiego 4, gdzie uczą się najmłodsi uczniowie i przy ul. …

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  SP 195 – podsumowanie audytu

  SP 195 – podsumowanie audytu

  Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia, zlokalizowana w dzielnicy Wawer. Uczęszcza do niej ponad 500 uczniów, prawie wszyscy mieszkają w obwodzie szkoły. Pomimo jego dużej powierzchni, połowa uczniów do i ze szkoły podróżuje pieszo. …

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  SP 157 – podsumowanie audytu

  SP 157 – podsumowanie audytu

  Szkoła Podstawowa nr 157  to średnia (ok. 500 uczniów) szkoła na Mokotowie, posiadająca dwie filie: przy ul. Kazimierzowskiej i ul. Tynieckiej. W obwodzie szkoły mieszka mniej więcej połowa uczniów.   Analiza zdarzeń drogowych   Ważnym elementem oceny sytuacji dotyczącej …

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  SP 175 – podsumowanie audytu

  SP 175 – podsumowanie audytu

  Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny to duża (prawie 700 uczniów) szkoła na Ochocie. Większość uczniów mieszka w obwodzie szkoły.   Analiza zdarzeń drogowych Ważnym elementem oceny sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa przy szkołach była szczegółowa analiza zdarzeń drogowych, …

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  SP 373 – Podsumowanie Audytu

  SP 373 – Podsumowanie Audytu

  Szkoła Podstawowa nr 373 in. Ignacego Jana Paderewskiego to średnia (ok. 500 uczniów) szkoła na Saskiej Kępie. Większość uczniów tej szkoły mieszka poza jej obwodem. Duża część z nich podróżuje komunikacją miejską.   Analiza zdarzeń drogowych   Ważnym elementem …

 • CZYTAJ WIĘCEJ
  SP 41 – Podsumowanie audytu

  SP 41 – Podsumowanie audytu

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” to średniej wielkości (ok. 400 uczniów) szkoła w Śródmieściu. Mieści się ona przy skrzyżowaniu ul. Drewnianej i Dobrej. Zaledwie 1/3 uczniów …

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl