Budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej

Na odcinku od ul. Domaniewskiej do granica miasta po obu stronach ulicy. Zadanie nr 8 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość wybudowanych i przebudowywanych dróg dla rowerów to łącznie 16,6 km.


Powered by Projectic.pl