Zarząd Dróg Miejskich

Menu główne

Budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej

Zadanie nr 8 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Odcinek Domaniewska – granica miasta.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 14,4 km, a przebudowywanej 3,2 km.


 

Stopka

Powered by Projectic.pl