Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich

Zadanie nr 13 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.


 

Powered by Projectic.pl