Zarząd Dróg Miejskich

Menu główne

Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich (Grzymały-Sokołowskiego – pl. Zawiszy)

Zadanie nr 13 w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Stopka

Powered by Projectic.pl