Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich (Grzymały-Sokołowskiego – pl. Zawiszy)

Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich (Grzymały-Sokołowskiego – pl. Zawiszy)

Zadanie nr 13 w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Powered by Projectic.pl