Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich

Zadanie nr 13 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT WOF etap I

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.


 

Powered by Projectic.pl