Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej

Zadanie nr 17 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT WOF etap I

Dwukilometrowy odcinek drogi rowerowej powstał po wschodniej stronie ulicy, od trasy S8 do ronda Starzyńskiego. W ten sposób rowerzyści zyskali spójny korytarz łączący Białołękę z Pragą. Od północy droga połączy się z istniejącymi trasami rowerowymi wzdłuż Modlińskiej i trasy ekspresowej S8.

Zapewni to wygodny dojazd na Białołękę, Targówek i Żoliborz. Z kolei od południa inwestycja zakończy się na rondzie Starzyńskiego, które zyskało komplet przejazdów rowerowych na wszystkich wlotach. Usprawniło to dojazd rowerem przede wszystkim na Pragę i w kierunku Śródmieścia.

Tam, gdzie to możliwe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów zostanły wyniesione, czyli poprowadzone po grzbiecie progu zwalniającego. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu oraz poprawia komfort ich poruszania się. Droga dla rowerów została też częściowo poprowadzona po jezdniach serwisowych, na których uspokojono ruch kołowy.

Ta inwestycja to nie tylko nowa droga dla rowerów, ale też więcej zieleni, remont chodników, przystanków autobusowych oraz sygnalizacji świetlnych. Na Jagiellońskiej posadziliśmy łącznie ponad 40 drzew i 21 tys. krzewów. Dodatkowo, w ramach prowadzonych prac wyremontowane zostało już oświetlenie po wschodniej ulicy Jagiellońskiej na całej długości od ronda Starzyńskiego do ulicy Modlińskiej.

Powered by Projectic.pl