Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kasprzaka-Wolska-Połczyńska

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kasprzaka-Wolska-Połczyńska

Na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta. Realizacja w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I jako zadanie nr 19.

Trasa pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość budowanej drogi rowerowej to 5,4 km, a przebudowywanej 0,5 km.


Powered by Projectic.pl