Zarząd Dróg Miejskich

Menu główne

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej

Odcinek rondo Zgrupowania AK „Radosław” – plac Zawiszy. Zadanie nr 7 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Stopka

Powered by Projectic.pl