Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej

Odcinek rondo „Radosława” – plac Zawiszy. Zadanie nr 7 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Długość  budowanej drogi rowerowej to 2,9 km, a przebudowywanej 0,6 km.

Powered by Projectic.pl