Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okopowej i Towarowej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okopowej i Towarowej

Na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – plac Zawiszy. Zadanie nr 7 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Powered by Projectic.pl