Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Marsa - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Marsa

Zadanie nr 16 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF etap I.

Nowa trasa została wybudowana na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Furgalskiego „Wyrwy” (d. Ilskiego). Poza drogą rowerową, wykonany został też remont przystanków autobusowych i chodników oraz nowe zagospodarowanie zieleni. Inwestycja objęła także budowę rowów odwadniających oraz przepompowni wód deszczowych, które zapewnią prawidłowe odwodnienie całej ulicy.

Inwestycja połączyła Rembertów ze stołeczną siecią tras rowerowych – ulicą Marsa można dotrzeć do Trasy Siekierkowskiej, a także do nowych dróg dla rowerów wzdłuż ul. Ostrobramskiej, al. Stanów Zjednoczonych i na moście Łazienkowskim.

Powered by Projectic.pl