Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia

Zadanie nr 9 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT etap I

Remont drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odcinku al. Obrońców Grodna (trasa S8) – ul. Wolska. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy jakości spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Powered by Projectic.pl