Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia

Zadanie nr 9 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Remont drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odcinku al. Obrońców Grodna (trasa S8) – ul. Wolska. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy jakości spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.Powered by Projectic.pl