Zarząd Dróg Miejskich

Menu główne

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia

Zadanie nr 9 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I.

Remont drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia (al. Obrońców Grodna – ul. Wolska). Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.Stopka

Powered by Projectic.pl