Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego – Szaserów - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego – Szaserów

Zadanie nr 15 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT WOF etap I

Trasa zaczyna się na wysokości ulicy Mińskiej, gdzie rowerzyści poruszają się jezdnią na zasadach ogólnych. Przypomina o tym stosowne oznakowanie, czyli tzw. “sierżanty rowerowe”. Na ulicy Stanisławowskiej wyznaczone zostały pasy rowerowe. Szeroka jezdnia pozwoliła na jednoczesne utworzenie tam wygodnej infrastruktury dla rowerzystów oraz nowych legalnych miejsc postojowych. W ciągu ulicy Dwernickiego również zostały pojawiły się pasy rowerowe. Wcześniej zniszczona nawierzchnia jezdni została wymieniona w ramach weekendowego remontu.

W rejonie ulicy Wiatracznej pasy rowerowe przechodzą płynnie w drogi rowerowe. Na odcinku do ulicy Garwolińskiej drogi te zostały wyznaczone po obu stronach jezdni. Na dalszym odcinku, czyli do ulicy Chłopickiego, dwukierunkowa droga dla rowerów została poprowadzona w całości po północnej stronie ulicy Szaserów. Wykonany został jednak bezpieczny dojazd rowerem do znajdującej się po drugiej stronie ulicy Szkoły Podstawowej nr 141.

Nowe chodniki, przystanki i rondo

W ramach prac zyskali także piesi. Kompleksowy remont na całej długości przeszły chodniki. W rejonie skrzyżowań z ulicami Serocką oraz Nasielską zostały wyznaczone brakujące przejścia dla pieszych. Remont przeszły również przystanki komunikacji miejskiej. Powstał też nowy przystanek “Podskarbińska 03” wyposażony w wiatę.

Trwa jeszcze procedura odbioru inwestcji, ale nie wpływa to negatywnie na normalne korzystanie z ulicy. Do korzystania z wyremontowanych ulic zachęca wiele drobnych zmian takich jak nowa zieleń oraz mała architektura. Posadziliśmy kilkadziesiąt drzew oraz kilka tysięcy krzewów. Z myślą o rowerzystach ustawione zostały nowe stojaki. Każdy może też przysiąść na jednej z blisko 60 nowych ławek.

Przemianę przeszło też wspomniane wcześniej rondo u zbiegu ulic Stanisławowskiej i Terespolskiej. Tymczasowe wygrodzenia z barier betonowych ustąpiły miejsca estetycznemu rondu z prawdziwego zdarzenia. Ciekawostką jest, że projekt zieleni na rondzie jest efektem współpracy międzynarodowej. Nasadzenia zostały wykonane razem ze studentami Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Amerykańskiego w Bejrucie. Goście z Libanu w ramach praktyk zawodowych przebywali w Warszawie pod opieką Zarządu Dróg Miejskich.

Coraz więcej tras, coraz więcej rowerzystów

Nowo powstała trasa połączyła się z istniejącą drogą rowerową na Szaserów (od ul. Chłopickiego do ul. Makowskiej). Odcinek ten przeszedł w zeszłym roku kompleksowy remont. Stara droga dla rowerów o długości ok. 1 km zyskała nową asfaltową nawierzchnię. Zmienił się też jej przebieg – została wyprostowana. Tam, gdzie to możliwe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów zostały wyniesione, czyli poprowadzone po grzbiecie progu zwalniającego.

Z nowej trasy coraz chętniej korzystają rowerzyści. Zainstalowane w ramach prac automatyczne liczniki ow pierwszych tygodniach prowadzenia pomiarów zliczyły już ponad 50 tys. przejazdów.

Na skrzyżowaniach bez zmian

Przebudowa ciągu ulic Stanisławowska-Dwernickiego-Szaserów pociągała za sobą liczne zmiany w organizacji ruchu. Wiemy już, że potwierdziły się wnioski z analiz ruchu, na których opieraliśmy projekt inwestycji. Wbrew obawom części mieszkańców, przepustowość skrzyżowań ul. Szaserów z ul. Wiatraczną oraz ul. Dwernickiego z ul. Podskarbińską się nie pogorszyła. Odczyty z założonych tam detektorów ruchu wskazują, że przez skrzyżowanie w godzinach szczytu przejeżdża porównywalna liczba pojazdów co przed przebudową.

O bezpieczeństwo oraz płynność ruchu dbają skoordynowane ze sobą sygnalizacje świetlne. Łącznie w ramach pracy wyremontowaliśmy światła na 6 skrzyżowaniach oraz osygnalizowaliśmy jedno nowe – z ul. Kickiego. W ramach osobnego zlecenia trwa obecnie jeszcze doświetlanie tych przejść dla pieszych, które nie są wyposażone w sygnalizację.

Powered by Projectic.pl