Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ostrobramskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ostrobramskiej

Zadanie nr 1 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT WOF etap I

Budowa na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej. Inwestycja stanowi kontynuację spójnego korytarza rowerowego prowadzącego od ronda Marsa do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Długość zbudowanej drogi rowerowej to 1,6 km.

Wybudowano drogi rowerowe po północnej stronie jezdni od ul. Zamienieckiej do ul. Białowieskiej oraz po południowej stronie jezdni od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej. Droga ta stanowi istotne połączenie rowerowe dla mieszkańców Gocławia i Gocławka do centrum miasta.

Dane liczbowe są podane łącznie dla wszystkich etapów budowy korytarza rowerowego.

Powered by Projectic.pl