Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap I - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap I

Zadanie nr 5 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT WOF etap I

W ramach pierwszego etapu prac na ul. Żwirki i Wigury między ul. Racławicką i Miecznikowa wybudowaliśmy 2,5 km nowej infrastruktury dla pieszych i rowerów. Realizacja inwestycji stanowi początek spójnego korytarza rowerowego od lotniska do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

To ważne połączenie rowerowe  dla mieszkańców Ochoty i Śródmieścia. Wzdłuż zabytkowych alei lip powstały wygodne trasy piesze i rowerowe. Wzdłuż kampusu UW i WUM biegnie nowa droga dla rowerów i chodnik, oddzielony opaską. Po drugiej stronie, od ul. Banacha do ul. Racławickiej zbudowaliśmy wspólny ciąg pieszo-rowerowy.

Przebieg trasy niemal na całym odcinku stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami użytkowników a koniecznością ochrony przyrody. Lipy rosnące wzdłuż ulicy są bowiem pomnikiem przyrody – aby uzyskać zgodę na prowadzenie prac w ich pobliżu konieczne było m. in. ograniczenie szerokości ciągów oraz ich maksymalne osunięcie od pni, korzeni i gałęzi drzew.

Nowa trasa już cieszy się dużą popularnością. Nic dziwnego – łączy ona Pole Mokotowskie, kampusy dwóch dużych uczelni oraz osiedla Rakowca z Mokotowem i biurowym Służewcem. O popularności trasy świadczą liczby – w ciągu pierwszych 2 tygodni przejechało tędy 26 tys. rowerów.

Dane liczbowe są podane łącznie dla obydwu etapów budowy korytarza rowerowego.

Powered by Projectic.pl